Aktualno Znanja

Organizacije budućnosti: Inovacije – revolucija ili evolucija?

Jasminka Samardžija
Lider
Autor Lider

Inovacija je termin koji je često spominjan u sklopu dobrih vremena, a skloniji smo zanemariti ga kada poslovni rezultati krenu silaznom putanjom jer smatramo da tada preostaje samo borba za opstanak, ali istina je drugačija. Inovacija je postala ključni pokretač rasta kompanija, a dinamiziranjem tržišta postaje presudni faktor opstanka kompanije. Heraklit je i prije nove ere zaključio Samo mijena stalna jest. Preradović je svoju pjesmu Mujezin završio stihom Stalna na tom svijetu Samo mijena jest, a plastičnu verziju daje Drucker zaključujući Innovate or die.

Rizik je uvijek prisutan, ali je puno veći kada kompanija ne inovira

Globalizacija je odavno izbrisala sve geografske granice, a informacije su dostupnije nego ikada, životni vijek proizvoda i usluga se drastično smanjio. Ideju, od razvoja korisnog proizvoda odnosno usluge koja za koju je kupac spreman platiti, dijeli znanje, rad, mašta i kreativnost. Inovacija u sebi nosi zrno budućnosti, ali budućnost će postati samo onda ako udovolji istančanim zahtjevima klijenata današnjice. Rizik je uvijek prisutan, ali je puno veći kada kompanija ne inovira. Započnite s malim i fokusiranim inovacijama kako bi ih vaš tim mogao pratiti i razvijati. Ukoliko sagledate najveće inovacije današnjice one su u suštini jednostavne i služe velikom broju ljudi koji ih mogu jednostavno primjenjivati.

Kontinuirane inovacije se nadograđuju na postojeće proizvode ili usluge. GPS je jedan od sedam najboljih tehnoloških inovacija 21. stoljeća, iako se ideja rodila još 1974 u američkom ministarstvu obrane u želji da se nadiđu ograničenja starog navigacijskog sistema, tek je 2005. lansiran prvi modernizirani GPS satelit. Ekran na dodir jedna od najkorištenijih inovacija ovog stoljeća koja je pokrenula čitav val inovacija vezanih uz printere, edukacijske kioske, a u mobilnom kontekstu, tipke učinila potpuno staromodnima.

Klijenti se vole igrati i imati utjecaj na tijek svog novca, a milenijci tu prednjače. To je iskoristila osiguravajuća kuća Lemonade i napravila mobile friendly journey, a za nagradu su dobili 87% klijenata koji su kupci osiguranja po prvi put. McDonald’s je zaključio da je najvažnije klijentima dati alat kako bi oni sami odradili posao i tako su nastali cashier kiosci koji omogućavaju bolji pregled proizvoda, u potpunosti i brzo udovoljavaju specifičnim zahtjevima kupaca i omogućavaju plaćanje. Automatizacija se pokazala brzom i efikasnom, a to je cilj svakog korporativnog lidera. Walmart sa svojom inovacijom pickup tower štedi kupcu vrijeme i unaprjeđuje iskustvo kupovanja.

Prilika u neprilici – inovacija započinje analizom mogućnosti

Inovacija zahtijeva znanje, rad, kreativnost i empatiju prema klijentu. Aktivnim slušanjem postiže se više i udovoljava se potrebama klijenata. Iako ideje za inovacije mogu dolaziti iz različitih djelatnosti i međusobno se preklapati, fokus i predanost daju rezultat. Rastemo u području kojim dominiramo jer mogućnosti ima puno, ali ne odgovaraju sve poslovnoj strategiji kompanije.

Svrhovita, sistemska inovacija započinje redovitom i organiziranom analizom mogućnosti. Prema Druckeru postoji više izvora inovacija: neočekivani uspjesi ili neuspjesi kompanije ili konkurencije, nepodudarnosti u procesima, proizvodnji, distribuciji ili ponašanju potrošača, procesne potrebe, promjene u industriji i tržišnim strukturama, demografiji, percepciji i novo znanje. Prilika leži u neprilici. Imperativ je biti na terenu, na tržištu. Izađite, razgovarajte, pitajte i slušajte svoje klijente jer uspješni inovatori znaju balansirati između brojeva (poslovnih rezultata) i potreba klijenata.

Ako smatrate da svaka inovacija mora biti revolucionarna, zanemarujete snagu evolucijskih inovacija koje kontinuirano donose napredak tehnologija i procesa. Oni koji su inspirirani znanjem i učenjem, a na sjecištu starog i novog, strategije i inovacije nude klijentima više, postižu poslovni rast. Ljepota je u malim koracima. Započnite.

Zanimaju Vas teme iz područja leadershipa i inovacija?

AMERIČKI MASTER OF SCIENCE STUDIJ ZA LIDERE BUDUĆNOSTI

Ugledno američko sveučilište RIT na svojem zagrebačkom kampusu već niz godina provodi Master of Science studij Service Leadership and Innovation. Riječ je o jedinstvenom studiju koji polaznike priprema na prilagodbu svojih organizacija promjenama i postizanje mjerljivih ishoda koristeći inovacije u poslovnom upravljanju. Program je namijenjen svima koji žele steći napredna znanja i vještine u područjima inovacija, leadershipa i menadžmenta.

Prijavi se i osvoji stipendiju

Od polaznika se očekuje napredno znanje engleskog jezika. Studij je prilagođen zaposlenim osobama. Poslije završetka studija polaznici stječu međunarodno priznatu američku diplomu koju izdaje RIT. Više informacija o prijavi i stipendijama moguće je dobiti telefonom + 385 (0)1 643 9100, e-poštom na ms@croatia.rit.edu ili preko stranice www.croatia.rit.edu.

Autorica: dr. sc. Jasminka Samardžija, RIT Croatia, predavač i znanstveni suradnik


Pratite Lider na društvenim mrežama linkedininstagram

 


 

Komentari