27. veljača 2014.

Osječki studenti besplatno savjetuju poduzetnike

Besplatne pravne i ekonomske savjete odnedavno dobivaju osječki poduzetnici, ali ne u nekom odvjetničkom uredu nego u Pravno-ekonomskoj klinici osnovanoj na inicijativu Katedre za trgovačko pravo Pravnoga fakulteta i UNESCO-ove katedre za poduzetništvo pri Ekonomskom fakultetu u Osijeku, kojima su podršku pružili poduzetnički inkubator BIOS, Centar za poduzetništvo Osijek, osječki odvjetnici i odvjetnička komora.

Vijest o osnivanju Klinike, jedinstvene u svijetu (pravne klinike postoje, ali ne i pravno-ekonomske), doprla je i do Amerikanaca, pa je profesorica Barbara Schatz sa Sveučilišta Columbia Law School iz New Yorka zatražila suglasnost da projekt predstavi na konferenciji u SAD-u posvećenoj pravnokliničkom obrazovanju. - Temeljni razlog osnivanja Pravno-ekonomske klinike omogućavanje je studentima primjene stečenih teorijskih znanja u praksi. Dosadašnja je nastava na fakultetima uglavnom počivala na principu ex cathedra (predavanja i usvajanje teorijskih znanja bez mogućnosti primjene u praksi). Radom na konkretnim predmetima studenti će stečena teorijska znanja primjenjivati u praksi, ali i pristupati problemu interdisciplinarno budući da su problemi poduzetnika u praksi rijetko kada isključivo pravni ili ekonomski - kaže izv. prof. dr. sc. Sunčica Oberman Peterka, jedna od voditeljica Pravno-ekonomske klinike i idejna nositeljica projekta, prodekanica za nastavu Ekonomskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

mn: ‘Stavarni svijet‘ za studente

Prednosti angažmana u Pravno-ekonomskoj klinici za studente brojne su: timski rad, međusobno učenje, sagledavanje problema iz različitih perspektiva te razumijevanje prava i ekonomije na novi i drugačiji način od onoga na koji su navikli tijekom studija.Budući da je Klinika smještena u Poduzetničkom inkubatoru BIOS-u, studenti stalno komuniciraju s poduzetnicima, kojima pomažu u rješavanju pravnih i ekonomskih problema te se istovremeno u praksi pripremaju za posao koji ih čeka nakon stečene diplome. - Angažmanom na Pravno-ekonomskoj klinici studentima je omogućen i susret s budućim poslodavcima, odnosno tržištem rada. Poznavanje potreba tržišta rada, kao i znanja i vještina koje studenti oba fakulteta mogu ponuditi pridonijet će njihovoj boljoj pripremljenosti za ‘stvarni svijet’ i radna mjesta koja tržište rada može ponuditi - navodi prof. Oberman Peterka objasnivši da je pravnoklinička nastava sastavni dio kurikuluma Pravnog fakulteta u Osijeku, ali Pravno-ekonomska klinika ima širi doseg i bavi se rješavanjem pravnih i ekonomskih problema ili istovremeno i jednih i drugih. Pravno-ekonomska klinika je, a za razliku od klasičnih pravnih klinika, koje su brojne u SAD-u i Europskoj uniji, a prema broju kojih prednjači Poljska, više okrenuta malim i srednjim poduzećima i problemima s kojima se suočavaju u praksi.

mn: Informativna brošura

Osječki poduzetnici već se javljaju Klinici u vezi problema s kojima se susreću u poslovanju, a studenti ih očekuju u većem broju nakon što izdaju brošuru o radu Klinike, koju će dijeliti u Poduzetničkom inkubatoru BIOS-u. - Kada je riječ o pravnim savjetima, studenti mogu pomoći primjerice pri sastavljanju ugovora i izradi akata osnivanja trgovačkih društava sve dok se ne javi potreba za javnim bilježnikom. Mogu pomoći u odabiru pravnog oblika trgovačkog subjekta, istraživanjem propisa europskoga prava ako poduzetnik želi širiti pos-lovanje u neku od država članica EU i slično. Ako je riječ o ekonomskim pitanjima, studenti će ponajprije nuditi izradu situacijske analize poduzeća, analizu industrije, izračun troškova odnosno financijskih obveza koje nose pojedini zakonski oblici te kratak konzultantski izvještaj u kojemu će procijeniti potencijal za rast i razvoj poduzeća - kaže prof. Oberman Peterka naglašavajući da na taj način studenti stječu priliku primje-njivati teoriju, pravnu i ekonomsku, u praksi te tako učiti, a poduzetnici dobivaju besplatno pravno mišljenje i ekonomski savjet.Rad Klinike priprema je za budući poziv, ali i način upoznavanja s praktičnom stranom pravnoga poziva. Studenti će radom na Klinici uvidjeti i je li, primjerice, trgovačko pravo područje njihova interesa i njihove moguće buduće specijalizacije.

mn: Najbolji studenti

Da bi se studenti mogli angažirati u Pravno-ekonomskoj klinici moraju ispuniti i neke uvjete. U radu Klinike mogu sudjelovati redoviti i izvanredni studenti prve i druge godine diplomskih studija, a javljaju se najbolji, ponajprije oni visokomotivirani da tijekom studija nauče nešto više od onoga što im se nudi u klasičnoj nas-tavi. Za svoj posao nisu nagrađeni, a angažirati se na Klinici znači, uza studij, imati još mnogo obveza. Biti angažiran u Klinici znači rješavati preuzete slučajeve u roku i kvalitetno. Načela i način rada Pravno-ekonomske klinike definirani su pravilnikom koji su studenti sami napisali, što znači da su taj posao iznimno ozbiljno shvatili te da ga obavljaju sukladno najvišim etičkim i profesionalnim standardima.Osim studenata prava i ekonomije u radu Klinike sudjeluje i studentska udruga Poduzetnici bez granica (En-trepreneurs Without Borders, EwoB) s Ekonomskog fakulteta u Osijeku, koja okuplja proaktivne studente svih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku preddiplomske i diplomske razine. Njihov je motiv naučiti što više, umrežiti se s ostalim fakultetima i gospodarstvom te ponuditi svoja znanja i iskustva stečena radom u malim i srednjim poduzećima. Prof. Oberman Peterka poručuje da je ideja da se u rad Kli-nike uključi što više studenata i mentora te da praktična izobrazba bude omogućena svakom zainteresiranom studentu, a ne da to bude ekskluzivni i zatvoreni klub. U radu Pravno-ekonomske klinike zasad sudjeluju, isključivo na dobrovoljnoj bazi, studenti prve i druge godine diplomskih studija Ekonomskoga i Pravnoga fakulteta, a trenutačno ih je uključeno oko 80. Timovi od po pet studenata, tri s Pravnoga i dva s Ekonomskoga fakulteta, s dva mentora, pravnikom i ekonomis-tom, rade na konkretnim predmetima. Mentori su nastavnici Pravnoga i Ekonomskoga fakulteta, pravnici i odvjetnici.