20. svibanj 2014.

Poljska i Portugal imaju modele najsličnije našim predstečajnim nagodbama

lider.media
lider.media

Donosimo posljednji dio pregleda izvansudskih nagodbi u zemljama Europske Unije. Praksa najsličnija predstečajnim nagodbama postoji u Poljskoj i Portugalu.

U Poljskoj sudovi su uključeni u proces odobravanja sanacijskog postupka. Sanacijski postupak predstavlja obnovu sposobnosti poslovanja poduzeća u dogovoru s vjerovnicima, a podrazumijeva i preustroj zaposlenika i imovine. Poduzeće pokreće sanacijski postupak pred sudom koji u roku od 14 dana donosi odluku da li će se sanacijski postupak pokrenuti ili ne, ovisno o relevantnosti dostavljene dokumentacije.   

Portugalski postupak izvansudskih nagodbi za cilj ima postizanje dogovora između poduzeća i vjerovnika kako bi se postigao oporavak poduzeća. Cijeli postupak dogovaranja vode stručnjaci iz ‘Instituta za podršku malim i srednje velikim poduzećima i inovacije‘. Proces može pokrenuti poduzeće ili vjerovnik, a podrazumijeva predaju zahtjeva za mirenje i petogodišnji poslovni plan poduzeća.   

Po slovenskom modelu, insolventnost može biti riješena mirenjem ako se uključene strane s tim slože. Sud nakon toga pokreće proces mirenja koji ne smije biti duži od tri mjeseca. Kada je to moguće, sud može, nakon konzultacija sa strankama u početnoj raspravi, odrediti da se spor riješi na neki od alternativnih načina (izvansudskim mirenjem). Troškovi posredovanja u mirenju dijele se između uključenih stranaka na jednake dijelove.