Znanja

Prvi doktorski studij upisuje studente

Prvi hrvatski sveučilišni interdisciplinarni doktorski studij iz polja komunikologije otvorio je svoja vrata te je raspisao natječaj za upis 20 studenata.

Pokretač studija je Doktorska škola Društveno-humanističkih znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, izvedba studija odvija se u suradnji sa Sveučilištem u Dubrovniku, a nastava će se održavati na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu.
Namijenjen je svima koji žele steći najviša teorijska i visokostručna znanja u području javnoga komuniciranja, angažiranima u akademskim i javnim institucijama ili gospodarstvu, poglavito diplomantima društvenih ili humanističkih znanosti, ali i diplomantima drugih fakulteta uz polaganje razlikovnih ispita. Studijski program temelji se na 19 znanstvenih i razvojnih projekata na kojima sudjeluju eminentni profesori i predavači s više hrvatskih sveučilišta.
– Interdisciplinarnost i inovativnost programa te 33 visokokvalificirana nastavnika i suradnika koji sudjeluju u izvođenju studija govore o kvaliteti programa doktorskog studija, za kojim se već dugo iskazuje iznimna potreba. Tome u prilog govori i podrška pokretanju studija koja je u obliku izjava o potpori došla od Hrvatske udruge za odnose s javnošću, Hrvatskoga komunikacijskog društva te Hrvatske gospodarske komore, koji su prepoznali važnost teorijskog razvijanja i potrebu za takvim studijem u Hrvatskoj. Stoga vjerujemo da će za ovaj doktorski studij biti mnogo zainteresiranih – istaknuo je Pero Maldini, voditelj prvoga doktorskog studija komunikologije.
Zagreb grad domaćin Na studiju će predavati profesori sa zagrebačkog, osječkog i dubrovačkog sveučilišta, a Zagreb je odabran kao grad domaćin predavanja kako bi se omogućilo da doktorski studij bude dostupan svima jer do Osijeka ili Dubrovnika studenti bi teže dolazili. Novi studijski programi od strateške su važnosti za osječko Sveučilište, jer osim promicanja europske dimenzije obrazovanja omogućavaju mobilnost nastavnika i studenata u okviru Sveučilišta. Novim programima povezuju se različita znanstvena i umjetnička područja i polja.
– Intenzivan razvoj informacijskih i komunikacijskih tehnologija bitno obilježava gotovo sve društvene procese. U tome kontekstu, nove tehnologije nameću komunikacijske standarde bez kojih nije više moguće zamisliti gotovo nijednu društvenu djelatnost. Poznavanje suvremenih oblika komuniciranja i komunikacijskih procesa te komunikacijskih tehnologija iznimno je važno za funkcioniranje pojedinaca i društvenih skupina u gospodarstvu, politici, kulturi i gotovo svim drugim područjima i oblicima društvenog djelovanja – smatra Maldini.
U Hrvatskoj dosad nije bilo takvoga doktorskog studija iako je ta grana posljednjih godina jako napredovala. Studij je postavljen na način da je poglavito znanstveno-istraživački orijentiran, što znači da je nastavni dio negdje malo više od jedne trećine, dok je gotovo dvije trećine samostalni znanstveno-istraživački rad studenata.
Najnoviji standardi– Svrha osnivanja Doktorske škole uspostavljanje je jakoga sveučilišnog središta društveno-humanističkih znanosti prema uzoru na poznate europske doktorske škole i uključivanje Sveučilišta u Osijeku u europski prostor znanosti te istovremeno očuvanje svoje posebnosti i identiteta u užem regionalnom i širem europskom kontekstu – dodao je voditelj doktorskog studija Pero Maldini.
Studij je utemeljen na najnovijim standardima Zapada, a pokriva područje koje dosad nije bilo pokriveno na toj najvišoj doktorskoj razini. Riječ je o području javnoga komuniciranja, odnosno političke i tržišne komunikacije te masovnih medija.
– Široki krug interesenata naći će u programskom sadržaju svoj interes. Studij je društveni i riječ je prije svega o društvenim znanostima, ali ako bi se na studij prijavili studenti koji su završili fakultete tehničkih, biomedicinskih ili npr. prirodnih znanosti, imali bi jednaku mogućnost upisa tog studija. Postoji mogućnost da polaganjem bloka razlikovnih predmeta i kolegija steknu preduvjete za upis tog studija. U tome slučaju fakultetsko vijeće odlučivat će o svakom pojedinačnom slučaju, a osobe koje su diplomirale na polju društvenih znanosti upisivat će se prema uobičajenom postupku – istaknuo je Maldini.
Bez razumijevanja komunikacijskih procesa, njihovih sadržaja i oblika nije moguće potpuno razumjeti ni mnoge ključne procese u suvremenom društvu. Stoga se proučavanje javnoga komuniciranja etabliralo kao zaseban segment znanstvenog istraživanja u kompleksu društvenih znanosti, ali i kao posebno područje profesionalnog obrazovanja u različitim specijalizacijama unutar tog sve više diverzificiranog područja. Zbog toga se i u našoj sredini iskazuje sve veća potreba za obrazovanjem u tome području na sveučilišnoj razini, kojim bi se odgovorilo na nove i sve veće zahtjeve što ih postavljaju uvjeti življenja i funkcioniranja u suvremenim društvima.
Trogodišnji studij – Doktorski studij traje tri godine, odnosno šest semestara. Nastava je raspoređena u razdoblju od prvog do četvrtog semestra, a peti i šesti semestar, uz ostale obveze, predviđeni su za rad s mentorom na doktorskom radu odnosno disertaciji. Izvannastavne aktivnosti raspoređene su kroz svih šest semestara, iako razmjerno manje tijekom prve i druge godine, a više tijekom treće godine studija. Studij je vrlo moderno koncipiran, tako da je poglavito znanstveno-istraživački orijentiran. Taj podatak govori da nastavni dio čini otprilike trećinu, a čak dvije trećine samostalni je znanstveno-istraživački rad studenata – predstavio je program Maldini.
Treba spomenuti da se pri koncipiranju studijskog programa, uz implementaciju najnovijih znanstvenih spoznaja i iskustava referentnih akademskih institucija, vodilo računa o njegovoj usklađenosti sa smjernicama strateških dokumenata Europske unije, a uzete su u obzir i preporuke relevantnih strukovnih asocijacija budući da predstavljaju najkvalitetniju modernu sintezu teorije i prakse na globalnoj razini. Podršku osnivanju doktorskog studija dali su i Hrvatska udruga za odnose s javnošću, Hrvatsko komunikacijsko društvo i Hrvatska gospodarska komora.


Pratite Lider na društvenim mrežama linkedininstagram
 
 

Komentari

Komentirajte