Aktualno Preporučeno Preporuka urednika Znanja

Rabljeni automobili: Hoće li u prodaji biti za PDV skuplji ili jeftiniji ovisi o datumu kupnje

prodano
Marija Zuber

Kupnja novog osobnog automobila i stjecanje na temelju ugovora o financijskom najmu porezno su izjednačeni. U oba se slučaja u poslovnim knjigama poduzetnika automobil evidentira kao dugotrajna imovina prema nabavnoj vrijednosti (kod financijskog najma prema fer vrijednosti). Nabavna vrijednost dugotrajne imovine je svota nakon odbitka pretporeza, pri čemu je neodbijeni PDV sastavni dio nabavne vrijednosti.

S obzirom na to da se kod osobnih automobila u nekim razdobljima dopuštao, a u nekima potpuno ili djelomično zabranjivao odbitak pretporeza, u imovini poduzetnika ima automobila čija nabavna vrijednost kao povijesni podatak nije samo rezultat različitih cijena, već i propisa o PDV-u koji su bili na snazi u vrijeme kad je automobil nabavljen.

Povratak na početak

Prema kriteriju mogućnosti odbitka pretporeza pri nabavi osobnih automobila, razlikuju se četiri razdoblja:

1) razdoblje do 31. prosinca 2009. godine, u kojemu je bilo dopušteno ukupni PDV odbiti kao pretporez, ali uz obvezu obračunavanja PDV-a na tzv. vlastitu potrošnju,

2) razdoblje od 1. siječnja 2010. do 29. veljače 2012. godine, u kojemu je bio zabranjen odbitak pretporeza u visini 30%,

>>>Prodaja automobila u ožujku skočila 64 posto, najprodavanija Škoda Octavia

3) razdoblje od 1. ožujka 2012. do 31. prosinca 2017. godine, u kojemu je bio potpuno zabranjen odbitak pretporeza i

4) razdoblje od 1. siječnja 2018. godine, u kojemu se zabranjuje odbiti 50% pretporeza. U razdobljima u kojima je bio dopušten odbitak pretporeza, ukupan ili djelomičan, uključujući i razdoblje započeto 1. siječnja 2018. godine, ta je mogućnost dopuštena samo do iznosa nabavne vrijednosti osobnog vozila do 400.000 kn (u razdoblju do 31. prosinca 2009. bilo je regulirano kao obračun PDV-a na vlastitu potrošnju u visini sto posto iznosa koji prelazi 400.000 kn nabavne vrijednosti).

Česte izmjene propisa utječu na cijenu rabljenog automobila. Tako, ako je pri njegovoj nabavi bio zabranjen odbitak ukupnog pretporeza, prodaja je oslobođena PDV-a, ali ako je tada bio dopušten odbitak pretporeza, na ukupnu prodajnu cijenu treba zaračunati PDV prema stopi od 25 posto.
Ako poduzetnik obveznik PDV-a odluči prodati ili na drugi način otuđiti osobni automobil, mora se vratiti ‘na početak’, na razdoblje kad ga je nabavio jer porezni status automobila koji prodaje kao rabljeno vozilo ovisi o tome je li pri nabavi odbijen pretporez, bilo potpuno bilo djelomično ili mu je pri nabavi bio zabranjen odbitak ukupnog pretporeza.

Ovisno o tome, pri prodaji rabljenog osobnog vozila postupa se na sljedeći način: ako je pri nabavi bio zabranjen odbitak ukupnog pretporeza, prodaja je oslobođena PDV-a, a na izdanom računu treba navesti članak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u kojim je to regulirano; ako je pri nabavi bio dopušten odbitak pretporeza, bilo u cijelosti bilo u visini 70% ili 50%, na ukupnu prodajnu cijenu treba zaračunati PDV prema stopi od 25%.

Zabranjen ili nije zaračunan

Prodaja osobnog automobila kod kojega je pri nabavi bio dopušten djelomični odbitak pretporeza omogućava da se u poreznom razdoblju u kojem je vozilo prodano ispravi dio neiskorištenog pretporeza, tj. pretporeza koji je u razdoblju nabave bilo zabranjeno odbiti.

>>>Rekordna 2017. za Volkswagen: Prodano 10,7 milijuna vozila

To je moguće samo ako je automobil prodan prije proteka pet godina od nabave. Ako je proteklo više od pet godina, nema mogućnosti djelomičnogispravka pretporeza, iako se na prodajnu cijenu zaračunava 25 posto PDV-a. Treba razlikovati porezna obilježja prodaje automobila kod kojega je pri nabavi bio zabranjen odbitak ukupnog ili dijela pretporeza od prodaje vozila kod kojega pri nabavi nije bilo zaračunanog PDV-a.

To su slučajevi kad se prodaje automobil koji je kupljen kao rabljeni, od građanina ili poslovnog subjekta koji nije obveznik poreza na dodanu vrijednost. Na toj nabavci nije bilo zaračunanog PDV-a pa je poduzetnik bio obvezan platiti posebni porez na promet rabljenim automobilima prema stopi od pet posto (ako je vozilo kupio do 31. prosinca 2017.) odnosno upravnu pristojbu u iznosu koji ovisi o starosti vozila i snazi motora (ako je vozilo kupio 1. siječnja 2018. i kasnije). Prodaje li taj automobil, obvezan je na prodajnu cijenu zaračunati 25% PDV-a.

Trgovci biraju način

Poduzetnici koji obavljaju djelatnost trgovine rabljenim automobilima mogu izabrati način oporezivanja prodaje rabljenih automobila u posebnom postupku oporezivanja marže. Opredijele li se za tu opciju, kupcu zaračunavaju 25% PDV-a samo na osnovicu u visini razlike između nabavne i prodajne cijene, s tim da je PDV sadržan u toj razlici u cijeni.

>>>Vlada: Smanjenjem poreznog opterećenja na kupnju vozila dinamizirat će se tržište

U osnovicu ne ulazi poseban porez koji je trgovac platio pri nabavi vozila. Trgovac rabljenim vozilima ne mora na izlaznom računu posebno iskazati ni osnovicu ni PDV sadržan u razlici između prodajne i nabavne cijene, samo mora navesti napomenu da primjenjuje posebni postupak oporezivanja marže. Tako kupac iz računa ne može vidjeti zaradu trgovca koji prodaje rabljena vozila.

Komentari