Aktualno Hrvatska Preporučeno

HNB: Banka bez kapitala ne može dobiti odobrenje za rad

intervenciju
Lider/Hina

Potaknut tvrdnjama upravitelja etične banke Gorana Jerasa da postoje propusti u rješenju koje je Hrvatska narodna banka izdala Zadruzi za etično financiranje, HNB je na svojim službenim stranicama objavio ‘sporno’ rješenje.

Hrvatska narodna banka u četvrtak je potvrdila da je odbila dati odobrenja za rad etičnoj banci te suglasnost za članove uprave i nadzornog odbora te banke, na što su u petak reagirali iz Zadruge za etično bankarstvo (ZEF) iz koje su poručili da su poduzeli korake potrebne da se proces licenciranja nastavi i u najkraćem mogućem roku uspješno završi.

Reagirajući u petak poslijepodne na tvrdnje upravitelja ZEF-a Gorana Jerasa da postoje propusti u rješenju središnje banke, iz HNB-a su priopćenjem izvijestili da su “cilju što potpunijeg i istinitijeg informiranja javnosti” na svojim internet stranicama objavili rješenje kojim je odbijen zahtjev za izdavanje odobrenja za rad Ebanci.

U priopćenju iz HNB-a napominju da se od potencijalnog osnivača banke očekuje da svoju sposobnost vođenja institucije dokaže kvalitetom podnesenog zahtjeva, a poznavanje i sposobnost praćenja regulative pokaže time što će zahtjev sadržavati sve propisane elemente. Navode kako to ovdje nije bio slučaj te pojašnjavaju zašto.

Inicijalni kapital

“Zadruga za etično financiranje kao osnivač Ebanke d.d. (Etične banke) nije dokazala da su osigurana sredstva za inicijalni kapital banke, što je uvjet za izdavanje odobrenja za rad kreditne institucije prema članku 65. Zakona o kreditnim institucijama. Statutom Etične banke predviđen je kapital od 80 milijuna kuna, a Zakonom o kreditnim institucijama propisan je za banku inicijalni kapital od najmanje 40 milijuna kuna,” stoji u priopćenju HNB-a u kojem se dodaje kako osnivač banke nije nije dokumentirao prikupljanje takvih iznosa prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad Etične banke 11. listopada 2016. godine ni nakon što je HNB je 15. studenog 2016. zatražio od Zadruge za etično financiranje da u roku od tri mjeseca (a ne do 31. svibnja 2017.) dostavi dodatnu dokumentaciju kojom će dokazati da je ispunjen taj, kao i svi drugi uvjeti za izdavanje odobrenja za rad.

>>> Jeras: Etična banka će u Hrvatskoj početi s radom i bez službene licence HNB-a

“Zakonski je zahtjev sukladno članku 65. stavak 1. točka 7. Zakona o kreditnim institucijama da sredstva za osnivanje budu izdvojena u trenutku podnošenja zahtjeva. Izjavljujući da bi ta sredstva bila prikupljena do 31. svibnja 2017. g. Jeras potvrđuje argumentaciju iz rješenja HNB-a: odobrenje za rad banke nije bilo moguće izdati jer dokaz o prikupljanom inicijalnom kapitalu banke nije bio priložen dokumentaciji. A nije niti mogao biti jer sredstva nisu ni bila prikupljena,” objašnjava se u priopćenju HNB-a.

U daljnjem pojašnjenju svoje odluke iz HNB-a navode da je s obzirom na to da zadruga ne raspolaže potrebnim kapitalom, osnivač planirao povećanje temeljnog kapitala iz uloga članova, i to na osnovu obvezne uplate 12,5% iznosa traženog kredita u obliku dodatnog zadružnog uloga pravnih subjekata. No, tako prikupljeni kapital ne može se priznati u redovni osnovni kapital: posredno korištenje sredstava kredita za povećanje temeljnog kapitala u suprotnosti je s Uredbom (EU) br. 575/2013 koja propisuje da instrumenti kapitala moraju biti plaćeni, a da njihovu kupnju, izravno ili neizravno ne financira institucija.

Odredbe Statuta etične banke kose se sa zakonom

“Odredbe Statuta Etične banke su u suprotnosti s odredbama Zakona o kreditnim institucijama. Statut Etične banke određuje, naime, da se temeljni kapital može povećati ulozima u novcu, stvarima i pravima, što je protivno odredbi članka 20. stavka 3. Zakona o kreditnim institucijama, prema kojem se temeljni kapital kreditne institucije može povećavati samo ulozima u novcu, a samo iznimno u jasno propisanim slučajevima u pravima, dok je ulaganje stvari isključeno kao mogućnost.”

Povrat uplaćenog uloga članovima

HNB spornim smatra i Pravila  Zadruge za etično financiranje koja propisuju da se uplaćeni ulog vraća članu zadruge nakon prestanka članstva, koje može prestati na pisani zahtjev člana, financijska snaga i eventualno buduće ponašanje zadruge kao jedinog dioničara Etične banke ovise o volji njegovih članova. Stoga se, smatraju iz HNB-a, ne može realno očekivati da će zadruga kao jedini dioničar moći osigurati stabilno i dugoročno poslovanje banke u skladu s propisima.

Nezadovoljavajući kadrovi

Osobe predložene za predsjednicu i člana uprave, kao ni osobe predložene za članove Nadzornog odbora etične banke ne ispunjavaju uvjete zakonske uvjete. HNB je na osnovu dostavljenog prikaza planirane popunjenosti sistematiziranih radnih mjesta na dan početka rada etične banke sa životopisima osoba predviđenih za pojedina radna mjesta ocijenio da banka kadrovski i organizacijski nije sposobna pružati bankovne i financijske usluge u opsegu i na način predviđen poslovnim planom.

>>> Etična banka: Očekujemo intenzivniju suradnju ‘neobjektivnog HNB-a’

“Iz materijala koje su osnivači Etične banke podnijeli uz zahtjev za licenciranje, te materijala kojima su temeljem zaključka dopunili svoj zahtjev posve je očito da nisu ispunili ni uvjete za izdavanje odobrenja za rad banke, niti uvjete za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji, a kandidati za članove uprave i nadzornog odbora uvjete za izdavanje suglasnosti HNB-a za obavljanje tih funkcija, sve propisane Zakonom o kreditnim institucijama, propisima koji proizlaze iz tog zakona i propisima Europske unije koji uređuju poslovanje kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj. S obzirom na navedeno, Hrvatska narodna banka morala je odbiti izdati tražena odobrenja i suglasnosti,” zaključak je priopćenja.

Jeras može ponovno predati HNB-u zahtjev nakon što otkloni navedene nedostatke, a u priopćenju se navodi kako mu je na raspolaganju i pravni lijek ‘sukladno izrijeci rješenja,’ prema kojoj ZEF može pokrenuti upravni spor tužbom pred nadležnim upravnim sudom u roku 30 dana od dana dostave rješenja.

Komentari