27. veljača 2014.

Što je Vlada odlučila na zatvorenom dijelu sjednice?

lider.media
lider.media

Na zatvorenom dijelu 143. sjednice Vlada Republike Hrvatske u Hrvatski sabor uputila je prijedlog za imenovanje Dinka Cvitana Glavnim državnim odvjetnikom Republike Hrvatske.

Vlada se očitovala o Prijedlogu za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske pojedinih odredbi Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije. Vlada predlaže Ustavnom sudu da ne prihvati navedeni Prijedlog. Cjelovito očitovanje Vlade bit će objavljeno uz odluku Ustavnog suda.

Predragu Batarelu povučena je ovlast za obavljanje poslova zamjenika predstojnice Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje te je temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju imenovan na tu dužnost, na razdoblje od 4 godine.

U Hrvatski sabor upućen je, na imenovanje, prijedlog Liste kandidata za predsjednika i šesnaest članova Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, koji ispunjavaju uvjete sukladno objavljenom javnom pozivu, a na temelju prijedloga ovlaštenih predlagatelja.

Na Listi kandidata predstavnici znanstvenih savjetnika u trajnom zvanju su Georg Drezner, Zora Raboteg-Šarić, Paul Stubbs, Jasna Čapo Žmegač, Katarina Horvat-Levaj, Nada Kisić Kolanović, Krešo Kadija, Mladen Šolić, Jakov Dulčić i Vilena Kašuba. Predstavnici redovitih profesora u trajnom zvanju su Nada Čikeš, Ivica Kostović, Željko Dujić, Željko Grabarević, Marko Duvnjak, Ivan Pejić, Zvonko Antunović, Vjeran Katunarić, Arsen Bačić, Petar Filipić, Lovre Božina, Ivo Družić, Siniša Petrović, Miomir Matulović, Ivan Padjen, Bruno Grbac, Nikola Knego, Zoran Kovačević, Milena Žic-Fuchs, Emilio Marin, Diana Stolac, Vladimir Bermanec, Damir Magaš, Hrvoje Kraljević, Sven Lončarić, Dinko Bogušić, Tanja Roje-Bonacci, Sven Gotovac, Željko Domazet, Jure Margeta, Stanislav Kurajica, Mladen Obad Šćitaroci, Vedran Mornar, Josip Brnić, Frano Barbir i Bashkim Shehu. Predstavnici visokih škola su Mladen Mauher i Mladen Žinić, predstavnici gospodarstva Darko Huljenić, Ivan Mišetić, Mislav Balković i Jakob Nakić, poduzetništva Agan Begić te sindikata Krunoslav Pisk.

Vlada je usvojila i stajališta za sastanke Vijeća ministara, za sastanak Vijeća za pravosuđe i unutarnje poslove koji će se održati 3. i 4. ožujka, zatim Vijeća za okoliš, koji će se održati 3. ožujka te Vijeća za promet, telekomunikacije i energetiku, koji će se održati 4. ožujka 2014. godine.