30. svibanj 2019.

Davor Kunovac: Matematičari su nezamjenjivi pri rješavanju najsloženijih problema

Direktor Direkcije za modeliranje u Sektoru istraživanja Hrvatske narodne banke Davor Kunovac, diplomirani inženjer matematike završio je i poslijediplomski studij ekonomije na Sveučilištu Essex u Velikoj Britaniji te mu je znanje iz ekonomije omogućilo potpuno iskoristiti matematički potencijal na toj odgovornoj funkciji.

- Zadaci direkcije uključuju najsloženije poslove iz područja kvantitativne ekonomske analize i istraživanja, čiji se rezultati upotrebljavaju u svrhu podrške vođenju domaće monetarne politike kao i za potrebe ekspertnih timova pri Europskoj središnjoj banci. Trenutačno je direkcija fokusirana na izradu šire analitičke podloge za ocjenu implikacija uvođenja eura, odnosno spremnosti domaćeg gospodarstva za uvođenje eura, u cilju što kvalitetnije prilagodbe ulasku u europodručje.

Timovi stručnjaka koji rade na ovakvim složenim projektima u približno se jednakim omjerima sastoje od ekonomista i matematičara, što se, u uvjetima postojećega obrazovnog sustava, pokazalo optimalnom strategijom. Naši su matematičari pritom, u pravilu, nezamjenjivi pri rješavanju najsloženijih problema u području ekonometrije i programiranja te produktivnost ovakvih timova redovito značajno raste njihovim sudjelovanjem u projektu – ističe Kunovac.

No mišljenja je da je za potpunu realizaciju potencijala koji posjeduju matematičari na poslovima poput ovog u središnjim bankama ipak preporučljivo dodatno obrazovanje iz područja ekonomije, financija i bankarstva. Kunovac tvrdi da u tom slučaju vrlo jasno do izražaja dolaze uobičajene komparativne prednosti matematičara poput analitičnosti i sposobnosti svladavanja najsloženijih zadaća moderne empirijske ekonomske analize.

U idućem nastavku serijala su matematičarke Plive Vesna Mesar, Vedrana Momirski Jurleka i Elena Oštrić.