Korona i biznis
14. kolovoz 2017.

Erste jedina banka koja osjetljivim skupinama pruža tekući račun bez naknade

U PBZ-u, RBA i Zagrebačkoj banci omogućuju klijentima iz osjetljivih skupina da ugovore Osnovni račun i za mjesečno korištenje plaćaju naknadu od 7 kuna. U Erste banci ta skupina ne plaća mjesečnu naknadu.

>>>Škotski bankar poručio klijentima: U slučaju prevare nema odštete

Domaće su banke, sudeći prema odgovorima koje su dostavile za portal tockanai.hr Addiko, Erste banka, Hrvatska poštanska banka, Karlovačka banka, PBZ, RBA i Zagrebačka banka, spremno dočekale početak primjene Zakona o usporedivosti naknada koji je na snagu stupio 27. srpnja.

On je donio niz zakonskih odredbi koje predviđaju ugovaranje osnovnog računa, osnovnoga računa za osjetljivu skupinu klijenata te uslugu prebacivanja računa iz jedne banke u drugu.

U PBZ-u, RBA i Zabi omogućuju klijentima iz osjetljivih skupina da ugovore osnovni račun i za mjesečno korištenje plaćaju naknadu od 7 kuna. U HPB-u klijenti koji pripadaju osjetljivim skupinama mogu otvoriti osnovni račun uz naknadu od 7,39 kuna mjesečno.

Iznos mjesečne naknade za korištenje računa za osjetljive skupine klijenata:

U bankama napominju kako su osjetljive skupine klijenata korisnici zajamčene minimalne naknade, naknade za osobne potrebe korisnika smještaja, naknada za redovito studiranje, osobne invalidnine, doplatka za pomoć i njegu te naknade do zaposlenja.

Prebacivanje računa

Prema odredbama novog zakona banke su također dužne klijentima omogućiti prebacivanje računa u drugu banku i obaviti za njih svu papirologiju.

Klijenti se, kažu u bankama, o novim mogućnostima i uslugama raspituju, ali do sada, s obzirom da je Zakon na snazi tek nešto više od dva tjedna, ne bilježe značajniji interes za korištenjem usluga definiranim novim zakonskim odredbama, piše točkanai.