30. kolovoz 2019.

EU neslužbeno: Povrat preplaćenih kredita u švicarcima može se urediti zakonom

Udruga Franak i stranka Snaga poslali su Vladi RH dokument kojim traže da se zakonskim rješenjem o problematici kredita u švicarskim francima zauvijek riješi ovaj problem.
- Europska komisija dostavila mi je odgovor u kojem kažu da je moguće zakonski urediti kredite u švicarskim francima - rekao je Goran Aleksić u petak na konferenciji za novinare. Podsjetio je još jednom da su glavnice i anuiteti kredita u švicarskim francima porasli i do 80 posto.

Aleksić, kaže da je zakonom moguće urediti da banke vrate preplaćeni novac dužnicima koji su podigli kredite u švicarskim francima.

Europska komisija je, odgovarajući na njegov upit, kazala kako je moguće da država osigura višu razinu zaštite od one predviđene Direktivom o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima. No, odgovor koji je Aleskić dobio nije službeno stajalište Europske komisije jer, ističu, samo Sud EU može donijeti obvezujuće tumačenje prava.
Saborski zastupnik i aktivist Aleksić je pitanje Europskoj komisiji poslao temeljem presude Visokog trgovačkog suda o kolektivnom postupku protiv banaka koje su odobravale kredite u švicarskim francima. Podsjetimo, Vrhovni sud odlučuje o tome temeljem presude Visokog trgovačkog suda je li valutna klauzula u kreditima u švicarskim francima ništetna ili ne.
Netom prije početka konferencije za novinare, promptno je reagirala Hrvatska udruga banaka. Upozoravaju da su zahtjeci i prijedlozi Udruge Franak i stanke Snaga neosnovani.
-Vjerujemo da zakonodavna vlast neće usvojiti bilo kakva nova zakonska rješenja koja bi korisnike kredita u različitim valutama dovela u neravnopravan položaj. Još jednom podsjećamo da je Sabor Republike Hrvatske 2015. godine usvojio izmjene i dopune Zakona o potrošačkom kreditiranju, kojima je stvoren zakonski okvir za rješenje problema kredita u švicarskim francima. Banke u Hrvatskoj bile su jedine koje su snosile ukupnu štetu konverzije u ukupnom iznosu od milijardu eura - izjavio je direktor HUB-a Zdenko Adrović. Napomenuo je kako je taj Zakon doveo korisnike kredita u CHF u isti ekonomski položaj s korisnicima kredita u euru. Svaka daljnja promjena ekonomskog položaja bivših dužnika s valutnom klauzulom u CHF-u, sve ostale korisnike kredita dovela bi. kaže Adrović, u nepovoljniji položaj uključujući i korisnike kredita u kunama.-Hrvatske banke poštuju načela zaštite potrošača, no ukazuju da se mora poštivati vladavina prava i time ostvariti pravna sigurnost poslovanja, ne samo banaka nego i cjelokupnog gospodarstva. Smatramo da su ovakve inicijative još samo jedan od očekivanih pritisaka interesnih skupina na zakonodavnu vlast i to u trenutku kad se očekuje odluka Vrhovnog suda Republike Hrvatske u odnosu na ništetnost valutne klauzule - zaključio je Adrović u priopćenju.