Korona i biznis
03. rujan 2019.

Fortenovini nadzornici: Miodrag Borojević predsjednik NO-a Konzuma plus

Nastavlja se imenovanje nadzornih odbora u Fortenovinim zrcalnim kompanijama.

Na čelo NO-a najveće tvrtke, KONZUMA PLUS, imenovan je Miodrag Borojević. Njegov zamjenik je Paul Michael Foley, a Fabris Peruško i Vladimir Bošnjak članovi su NO-a.

Na čelu NO-a TISKA redoslijed je obrnut -  Paul Michael Foley predsjednik je NO-a, a Miodrag Borojević je zamjenik. Članovi su Irena Weber, Hido Lajtman i Drago Matošević.

Dalibor Balgač predjsednik je NO-a ATLASA, Zvonimir Žaja zamjenik, a Gordana Fabris i Marko Čoh članovi su NO-a.

Vlado Čondić Galinčić predsjednik je NO-a VINKE PLUS, Mario Vrgoč zamjenik, a Hrvoje Bošnjak i Dragan Mrkajić članovi su NO-a.

Dragan Mrkajić predsjednik je NO-a mSTART PLUSA, Andrey Lebedev zamjenik, a Hrvoje Bošnjak i Gordana Fabris članovi.