Korona i biznis
07. travanj 2019.

Marija Zuber: Poreznoj upravi od 1. siječnja idu svi podaci o pretporezu

Izmjenama propisa o porezu na dodanu vrijednost koje su na snazi od 1. siječnja 2019. obveznicima PDV-a uvedena je nova administrativna obveza. Za obračunska razdoblja od 1. siječnja 2019. dužni su Poreznoj upravi, uz obrazac PDV-a, dostaviti i pregled svih ulaznih računa na kojima su u obračunskom razdoblju iskoristili pravo na pretporez.

Ulazne račune koji mu omogućuju odbitak pretporeza obveznik PDV-a vodi u knjizi ulaznih računa kao jednoj od obveznih poreznih evidencija. Ondje se bilježe podaci o broju i datumu svakoga primljenog računa, datumu njihova izdavanja, podaci o izdavatelju i njegovu poreznom broju, o osnovici na koju je zaračunan PDV koji primatelj odbija kao svoj pretporez, iznos PDV-a i drugi propisani podaci.

Sve to obveznik PDV-a treba elektroničkim putem dostaviti Poreznoj upravi, na propisanom obrascu, zajedno sa zbirnim podacima koje iskazuje u obrascu PDV-a za svako mjesečno odnosno tromjesečno razdoblje. Mjesečni obveznici PDV-a dostavljaju propisanu evidenciju do 20. u mjesecu za prethodni mjesec, a tromjesečni do 20. u mjesecu koji slijedi iza tromjesečja za koje sastavljaju obračun.

Plaćanje u ratama

Porezna uprava novom odredbom želi smanjiti broj poreznih prijevara. Mjesečni obveznici PDV-a dostavljaju propisanu evidenciju do dvadesetog u mjesecu za prethodni mjesec, a tromjesečni do dvadesetog u mjesecu koji slijedi iza tromjesečja za koje sastavljaju obračun

Oni obveznici PDV-a koji ga plaćaju prema naplaćenim naknadama obvezni su Poreznoj upravi dostaviti podatke o ulaznim računima koji su plaćeni, tj. o onima na kojima ostvaruju pravo na pretporez. To je tako zato što obveznici koji PDV plaćaju prema naplaćenim naknadama i pravo na pretporez ostvaruju samo na temelju plaćenih ulaznih računa.

Ako se neki ulazni račun plaća u ratama, pa se pravo na pretporez ostvaruje u ratama, tako će biti iskazano i u evidenciji koja se dostavlja Poreznoj upravi, tj. za svako obračunsko razdoblje iskazat će se podaci o dijelu računa koji je u tom razdoblju plaćen. To praktično znači da će račun koji se plaća u npr. šest rata biti iskazan šest puta, u svakom obračunskom razdoblju dio na osnovi kojega je u tom obračunskom razdoblju iskorišten pretporez. Obveza dostavljanja evidencije o svim ulaznim računima s kojih je odbijen pretporez propisana je samo za poduzetnike koji su upisani u registar obveznika PDV-a, koji imaju sva prava i obveze obveznika PDV-a. No ako u određenom obračunskom razdoblju porezni obveznik nije ni s jednog računa odbio pretporez, uz obrazac PDV-a ne treba dostavljati praznu evidenciju ulaznih računa. Ako na tom obrascu nema podataka na poziciji pretporeza na osnovi primljenih tuzemnih isporuka, smatra se da je dostavio tražene podatke.

Što se ne dostavlja Poreznoj upravi

Osim knjige ulaznih računa u koju se bilježe tuzemni računi na kojima je iskazan PDV koji primatelj odbija kao svoj pretporez, obveznici PDV-a vode i druge propisane evidencije, ali njih ne dostavljaju Poreznoj upravi. Druge obvezne evidencije posebna su evidencija o pretporezu ostvarenom na osnovi stjecanja dobara iz druge države članice EU, prema osnovi usluga primljenih iz Unije ili iz trećih država, evidencija o PDV-u plaćenom pri uvozu dobara i dr.

Podaci iz tih posebnih evidencija u zbirnom se iznosu iskazuju u obrascu PDV-a, ali se ne dostavljaju Poreznoj upravi. Obveznici PDV-a koji posluju s drugim državama članicama EU i dalje uz obrazac PDV-a moraju dostaviti obrazac zbirna prijava o isporukama u druge države EU odnosno obrazac PDV-S o stjecanju dobara i usluga iz Unije.

Podaci koje će Porezna uprava prikupljati od poreznih obveznika omogućuju joj potpuniju kontrolu iskorištavanja pretporeza i smanjuju mogućnost prijevara povezanih s PDV-om. Izravno preuzimanje podataka sa svih ulaznih računa obveznika PDV-a još nije praksa svih poreznih administracija u Europskoj uniji, ali se širi. Porez na dodanu vrijednost najvažniji je porezni prihod Hrvatske, čini gotovo dvije trećine svih poreznih prihoda, pa su razložni briga i interes hrvatskih poreznih vlasti za što potpunijim nadzorom.