06. rujan 2014.

Sada svaki projektant mora dati tri rješenja

Miro Soldić
Miro Soldić

Hrvatske ceste (HC) reagirale su na tekst o upotrebi cementnog aditiva bez atesta objavljen prošlom broju Lidera.Podsjećamo, riječ je o prahu koji se dodaje cementu pri procesu hladne reciklaže čije djelovanje nije potvrđeno adekvatnim studijama, na što su se žalili neki laboratoriji.

Josip Škorić, direktor sektora za održavanje i promet u HC-u, rekao nam je da oni natječaje raspisuju prema rješenjima koja im je predložio projektant nakon terenskih ispitivanja te da često dobivaju pritužbe od zastupnika drugih tehnologija koji se žale na pogodovanje.

- Reciklaže nam odgovaraju jer se smanjuje potreba eksploatacije kamenoloma, a budući da se sve radi na licu mjesta nemamo problema ni s odlagalištima materijala. Ključni parametar za odabir reciklažne tehnologije mora biti terensko istraživanje dionice koja se rekonstruira. Odnedavno tražimo da nam svaki projektant, kad je riječ o reciklaži, dostavi tri varijante i njihovu analizu. Nažalost, kod nas je na tržištu malo projekata i onda se ne biraju sredstva da se dobije posao. Ne želimo se uvlačiti u te priče, za nas je važno da projektant svojim projektom obrani tehnologiju koju je predvidio i on za nju garantira - istaknuo je Škorić, dodajući da se sporni aditivi upotrebljavaju u mnogim zemljama i da nema razloga sumnjati u njihovu djelotvornost.