02. listopad 2012.

Sud odbio zahtjev Japan Tobacca

lider.media
lider.media

Upravni sud u Zagrebu potvrdio je zaključak Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja od 12. siječnja 2012. kojim je odbačena inicijativu Japan Tobacco Internationala za pokretanjem postupka utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja protiv TDR-a.

Naime, sud je presudom od 11. rujna 2012. odbio zahtjev JTI-a za poništavanjem zaključka Agencije, a stajalište je suda da nije bilo dostatnih indicija za pokretanje postupka što je Agencija u zaključku i utvrdila. Podsjetimo JTI je zahtjevao da se održi rasprava te utvrdi narušavanje tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja TDR-a, a vezano za ‘nezakonite ugovore s nekim od najvećih maloprodajnih lanaca kojima se zabranjuje prodaja JTI-ovih proizvoda, usmene ponude maloprodavateljima kojima se nude poticaji u zamjenu za odbijanje poslovanja s konkurentima‘ itd. 

U presudi se navodi kako su pored JTI-ove inicijative zaprimljene još tri - Udruge trgovaca Međimurja, Divne Trstenjak, vlasnike obrta Buba, Smokinga i Kaerotradea, drugu inicijativu BAT Hrvatska te treću tvrtke Victa d.o.o. - a AZTN je, kažu u JTI-iju, bez otvaranja postupka protiv TDR-a odbacila sve četiri inicijative. 

- Prema mišljenju suda, ocjena svih sporazuma koje su kupci sklapali s TDR-om, a koji su sklopljeni slobodnom voljom, ne bi mogla dovesti do zaključka da je TDR zlouporabio vladajući položaj na mjerodavnom tržištu, imajući u vidu činjenicu stalnog opadanja tržišnog udejla TDR-a u odnosu na konkurente - stoji u presudi.