10. listopad 2020.

Goran Litvan: HRVATSKA 2030. - Strategija koja je više od tri godine ‘under construction‘

Službena stranica Nacionalne razvojne strategije   

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine 'privremeno' je zatvorena. To je, naime, poruka na adresi hrvatska2030.hr, ali i na poveznicama na koje znatiželjnike upućuju sa službenih stranica Vlade i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Pa što se događalo u protekle tri godine, od osnivanja Upravljačkog odbora NRS-a, 28. rujna 2017.?
 

Plenkovićev novi razvojni gremij prvi se put sastao početkom veljače 2018., nakon čega je odmah otvoren nagradni natječaj za osnovne škole za dječje literarne i likovne radove na temu 'Hrvatska kakvu želimo', a u ožujku su dodijeljene i nagrade.
Kasnije su do medija sporadično dolazile opaske o početku izrade i o izradi, da bi Strategija u studenome prošle godine već bila 'u fazi dovršavanja'.

Za to vrijeme država je Svjetskoj banci iskeširala 4,3 milijuna eura (32,5 milijuna kuna) za savjetničke usluge na izradi Strategije, resornu ministricu Gabrijelu Žalac zamijenio je Marko Pavić, njega pak Nataša Tramišak.

O samom sadržaju Strategije u ove tri godine malo se zna. Tek, organizirana su dva skupa – o pametnim gradovima (u Splitu) i o pametnim otocima, pa smo shvatili da su to sintagme iz Strategije. U veljači je Pavić napokon otkrio dobro čuvanu tajnu:
'Nacionalna razvojna strategija pokazuje da je Hrvatska kakvu želimo 2030. godine zemlja koja ulaže u inovacije i ljude. Prijedlog je strategije da se Hrvatska razvija u četiri smjera: kao zemlja koja je konkurentna, inovativna i prepoznatljiva; zemlja koja je učinkovita i sigurna; zemlja koja je održiva, povezana i zelena; zemlja koja je zdrava, solidarna i uključiva.' Bar nešto.
Onda je došla korona, i sve je stalo.

Čini se da je pandemija napala i službenu stranicu Strategije, koja se još nije oporavila. Ipak, čini se da tajna Plenkovićeva strategija ide prema javnosti. Saznajemo da je dokument u nacrtu, da se dovršavaju zadnji detalji, prilagođavaju situaciji, te da se neki parametri moraju korigirati zbog pandemije. Zato je aktualna ministrica Tramišak potkraj kolovoza vjerovala da ćemo Strategiju 'u sljedećih mjesec dana imati spremnu za prezentaciju na Vladi i javnu raspravu, a tijekom listopada za Sabor. Svakako, do kraja godine će biti usvojena'.

Dakle, više od tri godine, uz dobro plaćene strane konzultante, za još jednu od oko 200 aktualnih parcijalnih i lokalnih strategija, koliko ih već imamo. Još Hrvatska ni propala!