01. studeni 2020.

AKD - Nova aplikacija o ispravnosti hrane i kartica za identifikaciju

AKD-ova aplikacija HRana   

Aplikacija HRana korisnicima na mobilni telefon šalje informacije o neispravnim proizvodima. AKD je izradio i karticu za identifikaciju studenata, a vrijednost izvoznog posla je pola milijuna kuna

Svakodnevno se s polica trgovina povlače različiti proizvodi za koje se utvrdi da su neispravni i štetni za zdravlje, a kako bi informacija što prije došla do građana, Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za komercijalnu djelatnost (AKD) razvili su mobilnu aplikaciju HRana koja omogućava 24 sata na dan i sve dane u godini trenutačnu informaciju o upozorenjima o hrani.

Osim toga, aplikacija šalje informacije i o hrani za životinje te o predmetima i materijalima koji dolaze u neposredan dodir s hranom, a nalaze se na hrvatskom tržištu.

Na aplikaciji koju je moguće besplatno instalirati i njome se koristiti na mobilnim uređajima nalaze se informacije prikupljene putem europskog Sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF) o neispravnom proizvodu: naziv i slika, zemlja podrijetla, proizvođač, rok trajanja, vrsta rizika za zdravlje, radnje koje su poduzele nadležne institucije te mnoge druge informacije korisne potrošačima.

AKD je ostvario suradnju i s dva europska sveučilišta čiji studenti, doktorandi i profesori odnedavno upotrebljavaju nove kartice za automatsku identifikaciju koje je izradio i isporučio AKD. Riječ je o hibridnim karticama, a prema zahtjevu kupca AKD je migrirao čip dosadašnjih studentskih kartica, obavio testiranja u sustavu te uspješno uveo novi, poboljšani proizvod. U tvrtki kažu da su prvom isporukom, vrijednom više od pola milijuna kuna, osigurani uvjeti za daljnju suradnju.