21. siječanj 2020.

Nezaposleni ste - pronađite priliku u svijetu poduzetništva

 foto Getty Images/istockphoto
piše Lider 
lider@lider.media
piše Lider [email protected]

Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Hrvatskoj ukupno je 128.777 nezaposlenih osoba, od čega su:

  • Žene 70.790
  • Bez radnog iskustva 20.556
  • Mladi do 29 godina starosti 36.992
  • Osobe u dobi 50 i više godina 42.361
  • Dugotrajno nezaposleni 46.650.

Nezaposleni se, bez obzira na završeno obrazovanje, još uvijek teško odlučuju na pokretanje vlastitog poduzeća, ponajviše zbog pravne i ekonomske nesigurnosti u Hrvatskoj ali i zbog nedostatka specifičnih znanja i kompetencija ključnih za pokretanje i vođenje poduzeća u današnje doba.

LOKACIJA – SPLIT

Po županijama, najveći broj registriranih nezaposlenih osoba je upravo Splitskodalmatinskoj županiji - njih 22.320 ili 17 posto od ukupnog broja u Hrvatskoj. Osim toga grad Split ima važnu ulogu za stanovnike cijele urbane aglomeracije. Osim zaleđa Splita, veliki broj najnaseljenijih otoka gravitira upravo tom gradu.

CILJEVI PROJEKTA

S obzirom na nedovoljnu informiranost ljudi i nedostatak stručnih kapaciteta istih, ovaj projekt je usmjeren na jačanje kompetencija svih nezaposlenih ljudi s područja Splitsko- dalmatinske županije , ključnih za razvoj poslovne ideje i uspješno poslovanje u današnje doba.

U okviru projekta 'Modul poduzetnik' provedbom ciklusa predavanja i kroz mentorstvo kvalificiranih mentora pružiti će se polaznicima znanja iz specifičnih područja poduzetništva – prava, menadžmenta i prodaje, strateškog planiranja, računovodstva i poreznog savjetovanja, ruralnog razvoja, korištenja financijskih potpora, korištenja društvenih mreža i komunikacije. Kao rezultat, polaznici programa steći će ključna znanja za razvoj svojih poslovnih ideja te potrebne vještine za vođenje svog poduzeća.

UKUPNA VRIJEDNOST

Ukupna vrijednost projekta Modul poduzetnik prijavljenog u sklopu poziva Lokalnih inicijativa za poticanje zapošljavanja iznosi 674.557,40 kn. Od navedenog iznosa u sklopu poziva sufinancirano je 674.557,40 kn.

TRAJANJE

Stručne edukacije odvijati će se u Splitu od 01.02- 29.02.2020 godine od 10-18:00 sati. Početna konferencija sa predstavljanjem projekta te okruglim stolom na temu poticanja poduzetništva održati će se u ponedjeljak 03.2.2020 godine.