06. srpanj 2020.

Država prodaje Croatia banku, ponude se primaju do 24. srpnja

Marija Hrebac, direktorica DAB-a, Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka    foto Ratko Mavar

Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) objavila je u ponedjeljak poziv za iskaz interesa za kupoprodaju svih dionica Croatia banke.

"Pozivaju se zainteresirani ulagatelji iskazati interes za kupoprodaju 4.746.000 dionica serije A, nominalne vrijednosti 100 kuna, što predstavlja 100 posto temeljnog kapitala banke", stoji u objavi na internetskoj stranici DAB-a, koji je jedini imatelj dionica te banke.

Rok za iskaz interesa je 24. srpnja ove godine u podne, neposrednom dostavom, preporučenom poštom ili e-mailom. Dokumentaciju s naznakom "Iskaz interesa za kupoprodaju 100 posto dionica Croatia banke d.d. – ne otvarati“ potrebno je dostaviti na adresu DAB-a, u Jurišićevoj ulici 1/II u Zagrebu, pri čemu, napominju iz DAB-a, trenutkom dostave smatra se trenutak zaprimanja iskaza u sjedištu DAB-a, odnosno u slučaju slanja putem elektronske pošte, trenutak kada je e-mail ušao u informacijski sustav

Iskazi interesa predani izvan navedenog roka neće se uzimati u razmatranje, kažu iz DAB-a te napominju da će na temelju zaprimljenih Iskaza interesa odabrati uži krug zainteresiranih ulagatelja koje će pozvati na dubinsko snimanje ("due diligence") banke i podnošenje obvezujućih ponuda.

Objava ovog poziva ili primitak bilo kojeg iskaza interesa ne stvara obvezu prodaje dionica za agenciju niti predstavlja osnovu za bilo kakav zahtjev ili pravo zainteresiranog ulagatelja na ispunjenje po bilo kojoj osnovi. Također, napominju iz DAB-a, poziv ne predstavlja ponudu za kupoprodaju dionica i/ili imovine Croatia banke, već je njegova isključiva svrha utvrđivanje postojanja interesa za kupoprodaju dionica.

Pod obveznim uvjetima, navodi se da zainteresirani ulagatelj mora biti domaća ili inozemna pravna osoba, a da iskaz interesa mora sadržavati osnovne podatke o zainteresiranom ulagatelju uz opis poslovnih aktivnosti, podatke o financijskoj sposobnosti, dokaz o pravnoj i poslovnoj sposobnosti, u smislu izvatka iz sudskog registra ili drugog odgovarajućeg dokumenta, a potrebno je navesti i kontakt podatke, kao i podatak o stvarnom vlasniku zainteresiranog ulagatelja.

Na zahtjev DAB-a zainteresirani ulagatelj je dužan dostaviti dodatne podatke i/ili dokumentaciju, iskaz interesa mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe zainteresiranog ulagatelja, odnosno osobe na koju je to pravo preneseno putem punomoći, a dostavlja se na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Poželjnog pak kandidata, kažu iz DAB-a, predstavlja kvalificirani ulagatelj u smislu čl. 2. (e) Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. Pozivaju se zainteresirani ulagatelji prezentirati osnovne smjernice svoje namjere u vezi stjecanja dionica te podatke o izvoru financiranja planirane transakcije, stoji u pozivu.