12. studeni 2021.

Upravno vijeće SAFU-a donijelo odluku o podnošenju prijedloga za razrješenje Petrica

Nakon što se ispostavilo da je Tomislav Petric jedan od uhićenih u aferi Softver, Upravno vijeće Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata (SAFU) je putem prioćenja objavilo da je donesena odluka o podnošenju prijedloga za njegovo razrješenje te da će njegovu funkciju obavljati njegova zamjenica. 

Njihovo prioćenje donosimo u cijelosti:

"Na današnjoj sjednici Upravno vijeće donijelo je odluku kako će prijedlog za razrješenjem ravnatelja Tomislava Petrica, zbog nemogućnosti obavljanja dužnosti, biti upućen na Vladu RH. Središnju agenciju za financiranje i ugovaranje programa i projekata (SAFU) vodit će Josipa Herceg - Zeba, zamjenica ravnatelja.

SAFU je javna institucija koja u sustavu upravljanja, korištenja i kontrole Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondova) ima ulogu jednog od Posredničkih tijela razine 2 (PT2) u dijelu Operativnog programa 'Konkurentnost i kohezija' te je nadležna za provjeru izvršenja ugovornih obaveza korisnika bespovratnih sredstava te za kontrolu prihvatljivosti izdataka koji se sufinanciraju sredstvima EU temeljem potpisanih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Nažalost, u medijskom prostoru pojavljuje se mnoštvo neprovjerenih informacija, uništavajući tako povjerenje koje naši korisnici imaju u SAFU. Svjesni smo specifičnosti tematike i procedura koje nisu poznate široj javnosti, no SAFU kao institucija i dalje nastavlja s obavljanjem svojih djelatnosti i zadataka na profesionalan način jer svatko od zaposlenika stručno obavlja svoj posao i nastavit će ga stručno obavljati, bez zastoja u funkcioniranju.

Sve dok su postupci nadležnih tijela u tijeku, ne možemo davati detaljne informacije, osim kako je predmetna nabava projekta  'Informacijski sustav za strateško planiranje i upravljanje razvojem' u 2020. godini bila predmetom kontrole od strane SAFU-a (navedeno podrazumijeva provjeru je li postupak nabave proveden u skladu s nacionalnim i europskim zakonodavstvom), temeljem koje su utvrđene nepravilnosti u dijelu potencijalnog propusta utvrđivanja sukladnosti odabrane ponude s traženim tehničkim specifikacijama te nedostatnog revizijskog traga u pregledu i ocjeni ponuda. Za predmetnu je nabavu SAFU 29. rujna 2020. godine donio Odluku o utvrđenim nepravilnostima u kojoj je odredio financijsku korekciju od 25 posto prihvatljive vrijednosti ugovorenog iznosa nabave, što iznosi 4.059.687,50 kuna vrijednosti predmetnog Ugovora."