19. rujan 2019.

Tjedan DOP-a u Lideru: Atlantic Grupa 70 posto svog otpada reciklira na ‘ekološkim otocima‘

Ivan Mišetić, Atlantic grupa   

Krajem kolovoza čak 181 predsjednik uprave velikih globalnih kompanija poput Applea, Amazona, Bechtela, Coca-Cole i još mnogih drugih, potpisao je svojevrsnu izjavu (Statement on the Purpose of a Corporation), kojom se CEO-ovi obvezuju da će njihove kompanije redefinirati svoju ulogu u društvu. Lider je nedavno tim povodom objavio temu o novoj paradigmi DOP-a u kompanijama, u sklopu koje smo pitali velike kompanije koje posluju u Hrvatskoj, kako vide svoju ulogu u društvu te koje su njihove društveno odgovorne prakse. Njihove odgovore objavljujemo ovog tjedna na Liderovom webu. 

Danas na naša pitanja odgovara Ivan Mišetić, generalni tajnik Atlantic Grupe, kojemu je DOP dio poslovnog portfelja.

Smatrate li da su korporacije te koje bi trebale preuzeti veći rizik i ulogu u rješavanju ekoloških, društvenih i ekonomskih problema, kako na lokalnom, tako i na globalnom nivou i zašto?

Društveno odgovorno poslovanje je koncept koji je već dulje vrijeme prepoznat kao sastavni dio novog, održivog ekonomskog modela koji podrazumijeva svijest o novom položaju i značaju poslovnog sektora u suvremenom, globalnom društvu, i o odgovornosti koja iz njih proizlazi. Smisao je u tome da poduzeća razvijaju svoje poslovanje uspostavljanjem dugoročnih odgovornih praksi, natječući se u toj domeni također s konkurencijom i poboljšavajući sveukupnu klimu poslovanja, te tako stvaraju pozitivno i zdravo radno okruženje, s manje negativnih utjecaja na životnu sredinu.

Koliki je to rizik za profitabilnost kompanija i njezine vlasnike i kako izbalansirati DOP sa profitom?

U svijetu je prihvaćeno da je društvena odgovornost kompatibilna s konkurentnošću. Istraživanje na tu temu u okviru EU je pokazalo da što je veće poduzeće, veća je i prisutnost DOP praksi, te da takve kompanije ostvaruju bolji učinak, u prosjeku za 13 posto. Osim toga, Europska unija je prepoznala važnost društveno odgovornog poslovanja i direktivama Europske komisije stvorila i regulatorni okvir za njegov daljnji razvoj, uključujući DOP strategiju i direktive koje pobliže uređuju ovo područje i čija je primjena obvezna u svim državama članicama.

Jedna od direktiva iz 2014. odnosi se na obavezno nefinancijsko izvještavanje (prema toj direktivi više od šest tisuća velikih poduzeća širom EU imaju obvezu podnošenja izvještaja o svojim politikama i utjecajima na: zaštitu životne sredine, društvenu odgovornost i tretiranje zaposlenih, poštovanje ljudskih prava, anti-korupciju, raznolikost u upravljačkim strukturama kompanija, prema starosti, rodu, obrazovanju i profesionalnom iskustvu).

Društveno odgovorno poslovanje danas sve više predstavlja integraciju DOP principa u strategiju poslovanja, kompanije su posvećene ispunjenju Ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda i u svoje aktivnosti uključuju one koji se tiču ispunjenja ciljeva: kvalitetnog obrazovanja, dobrog zdravlja i blagostanja za sve, inkluzivnog i održivog ekonomskog rasta, rodne ravnopravnosti i okončanja gladi i siromaštva. U krajnjoj liniji zadovoljstvo zaposlenika i potrošača, kao i svih ostalih dionika sigurno doprinosi boljim poslovnim rezultatima i konkurentskoj prednosti. Jednostavno rečeno - bolji biznis za bolje društvo.

Na koji način konkretno Atlantic Grupa unapređuje društvene uvjete?

Atlantic Grupa je prepoznala važnosti i potrebu vlastitog utjecaja na unapređenje općih  društvenih uvjeta i nastoji sustavno svoje strateško opredjeljenje za društveno odgovorno poslovanje  u svim njegovim segmentima prilagoditi regionalnim uvjetima i potrebama zemalja u kojima posluje, od odgovornosti prema zaposlenima, poslovnim partnerima, financijskoj zajednici, životnoj sredini i široj društvenoj zajednici.

Uz konstantan rad na izgradnji i razvoju kvalitetnih uvjeta za rad i prepoznatljive korporativne kulture, dodatni fokus je usmjeren na jačanje upravljačkog tima i unapređenje kapaciteta, što je u skladu s očuvanjem radnih mjesta i povećanjem broja zaposlenih. Istovremeno, kompanija je kontinuirano posvećena upravljanju rizicima, održavanju likvidnosti i upravljanju svojim financijskim obvezama. Međunarodni certifikat o upravljanju prirodnim okruženjem ISO 14001 dokazuje da je Atlanticov sustav  upravljanja  usklađen sa standardima najbolje prakse, a nefinancijski izvještaji, u skladu sa smjernicama GRI 4 izvještavanja, svjedoče da je Atlantic kontinuirano progresivna regionalna kompanija po kriteriju  transparentnosti.

Možete li navesti konkretne projekte?

Sustav energetskog menadžmenta je integriran u politiku korporativne kvalitete i predstavlja okvir za optimizaciju energetske efikasnosti Atlantic Grupe.  Temelji se na zahtjevima međunarodnog standarda ISO 50001 u cilju stalnog unapređenja i optimizacije svih procesa. Posebna projekcija radila se za poboljšanje energetske efikasnosti za  kompanije financiranjem uz podršku  EBRD-a,  što je bio dio šire strategije sustavnog unapređenja svih proizvodnih procesa Atlantic Grupe i podrška regionalnim aktivnostima uz racionalnije korištenje resursa i energije, smanjenje troškova, ali i zaštitu životne sredine.

Investiranjem u novu opremu u Atlantic Grupi omogućene su uštede u korištenju električne energije i plina, kao i potrošnje vode u proizvodnim procesima. U posljednjih nekoliko godina za pogone zbirno smo povećali energetsku efikasnost gotovo za 25 posto, što su  značajne uštede resursa, koje pratimo i o tome izvještavamo na godišnjoj razini kroz GRI izvještaje dostupne na našim stranicama.

Postavili smo i takozvane ekološke otoke na 30 lokacija u sedam država, s kutijama za razvrstavanje otpada. Na taj način se godišnje skupi oko 4.500 tona razvrstanog otpada, što predstavlja skoro 70 posto količina otpada na dvorištima Atlanticovih kompanija. Na sedam lokacija, od ukupno sedamnaest, odvojeno je sakupljeno  preko 94 posto otpada. Valja spomenuti i Greeninowave nadogradnju internog programa za poticanje kreativnosti i inovativnih ideja (Innowave), usmjerena na „zelene“ inovacije i za ekonomično korištenje prirodnih resursa.