Korona i biznis
06. veljača 2017.

Predstečajna Badela 1862: Što donosi novi plan operativnog i financijskog restrukturiranja?

Tvrtka Badel 1862 objavila je u ponedjeljak novi plan operativnog i financijskog restrukturiranja u okviru predstečajne nagodbe te tvrtke, a kojim su utvrđene nove tražbine u tom postupku te je ukupan iznos dokapitalizacije povećan na 222,7 milijuna kuna, što je 30-ak milijuna kuna više u odnosu na prethodni plan.

Iz Badela, naime, podsjećaju da je rješenjem Nagodbenog vijeća od 17. siječnja ove godine uvažena žalba Carinske uprave, čime je Ministarstvu financija u dijelu tražbina Carinske i Porezne uprave priznato razlučno pravo za tražbine u iznosu od 8,5 milijuna kuna te time otvorena mogućnost sudjelovanja u dokapitalizaciji tvrtke pretvaranjem tih potraživanja u ulog u temeljnom kapitalu.

Istim je rješenjem utvrđeno kako je strateški investitor u Badel 1862, dakovački Meteor, koji je sukladno svojoj ponudi otkupio tražbinu Erste banke, stekao i razlučno pravo na tražbini vjerovnika Nova ljubljanska banka u iznosu od 93,2 milijuna kuna te se ujedno odrekao prava na odvojeno namirenje za navedeni dio tražbine.

>>>Badel 1862 počeo izvoziti pelinkovac u SAD

Također, tim je rješenjem utvrđeno da se Sberbank odrekla razlučnog prava i ušla u postupak predstečajne nagodbe s iznosom od 37,4 milijuna kuna.

Na temelju navedenog utvrđene su nove tražbine u postupku predstečajne nagodbe Badela 1862, radi čega je bilo potrebno objaviti novi plan operativnog i financijskog restrukturiranja i novi nacrt predstečajne nagodbe, objašnjavaju iz Badela, koji je te dokumente objavio i na stranicama Zagrebačke burze.

Po podacima iz novog plana, koji je usvojen na sjednici Uprave 2. veljače, ukupne obveze Badela 1862 na dan 23. travnja 2013. iznose oko 619 milijuna kuna (587,6 milijuna kuna te dodatnih 31,6 milijuna kuna uvjetnih tražbina).

Novi plan operativnog i financijskog restrukturiranja Badela 1862 predviđa otpis 244,8 milijuna kuna obveza.

Novi plan operativnog i financijskog restrukturiranja Badela 1862 predviđa otpis 244,8 milijuna kuna obveza (60-70 posto tražbina ovisno o kategoriji vjerovnika), refinanciranje duga (bez uvjetnih tražbina) od 150,1 milijun kuna, te konverziju dijela duga u kapital i povećanje temeljnog kapitala uplatom u novcu.

Tako bi se 184,1 milijun kuna duga konvertirao u kapital, a riječ je o tražbinama koje su Erste banka, Nova ljubljanska banka, HPB i Sberbank prenijele na Meteor, a ta bi đakovačka tvrtka, kao strateški investitor u Badel u dokapitalizaciji uplatio još 30 milijuna kuna u novcu.

U dokapitalizaciji bi sudjelovala i država i to s već ranije spomenutim pretvaranjem potraživanja od 8,5 milijuna kuna u ulog u temeljnom kapitalu.

"U odnosu na prethodni plan, novim planom je povećan iznos ukupne dokapitalizacije, na način da je predviđeno povećanje temeljnog kapitala pretvaranjem tražbina u uloge u iznosu od 192,7 milijuna kuna te unos kapitala u novcu u iznosu od 30 milijuna kuna, što povećava ukupni iznos dokapitalizacije na 222,7 milijuna kuna, u odnosu na prethodno predviđenih 190,5 milijuna kuna", objašnjavaju iz Badela 1862.

>>>Badel 1862 dostavlja Fini izmijenjeni plan restrukturiranja

I u novom se planu ponavlja da "postojeći dioničari nisu u mogućnosti poduprijeti i sanirati društvo kroz dodatna ulaganja kako bi nesmetano nastavilo poslovati pas se bez strateškog investitora ne može uspješno završiti predstečajna nagodba i otkloniti opasnost stečaja". "Pronalaskom strateškog investitora osigurala bi se potrebna razina dokapitalizacije s ciljem uspješnog završetka predstečajne nagodbe, uredili odnosi s ključnim dionicima te osigurala dugoročna likvidnost za uredno servisiranje svih preuzetih i budućih obveza", navodi se u planu, u kojem se upozorava i da je tvrtka suočena s realnim rizikom otvaranja stečajnog postupka "u slučaju da vjerovnici ne postignu dogovor o predstečajnoj nagodbi i to najkasnije do 24. veljače 2017."

Inače, postupak predstečajne nagodbe Badela započet je 23. travnja 2013. godine, a 29. srpnja te godine bio je prekinut, da bi 3. studenoga 2016. po sili zakona bio nastavljen, jer su dugovi kompanije premašili vrijednost temeljnog kapitala.

Ukupne tražbine vjerovnika prema Badelu 1862, utvrđene na predstečajnom ročištu 15. prosinca 2016. godine, iznose 340,7 milijuna kuna.