06. prosinac 2019.

Olakšano je otvaranje tvrtki, a evo kako je zatvoriti...

Piše: Biljana Švaljek, Infokorp d.o.o.

Često se postavlja pitanje kako zatvoriti poduzeće s posebnim naglaskom na skraćeni postupak. Mnogi su računali na to da je dovoljno da se ne predaju godišnja financijska izvješća tri godine za redom pa da će Trgovački sud sam riješiti njihov problem. Međutim FINA je počela slati prekršajne naloge po službenoj dužnosti tako da strategija čekanja više nije najbolja.

Načini likvidacije

Poduzeće se može zatvoriti redovni likvidacijskim postupkom, čiji su razlozi definirani u članku 367. i 466. Zakona o trgovačkim društvima. Osim redovnog likvidacijskog postupka postoji mogućnost prestanka po skraćenom postupku bez likvidacije. Taj postupak je omogućen u travnju 2019. godine te je definiran u članku 472. Zakona o trgovačkim društvima.

Redovni likvidacijski postupak

Iako je procedura ista, svaki postupak je individualan tako da se trajanje ne može točno odrediti. Likvidacija počinje donošenjem odluke o prestanku društva i njezinom ovjerom kod javnog bilježnika. Ujedno se donosi odluka o imenovanju likvidatora (jednog ili više njih), te se prijavljuje u sudski registar. Na internetskim stranicama sudskog registra se elektronskim putem objavljuje odluka o prestanku društva i poziv vjerovnicima da prijave svoje tražbine, dok se poznatim vjerovnicima dostavlja informacija posebno. Nakon što se dobije rješenje o likvidaciji potrebno je ispuniti obrazac RPS-1 Državnog zavoda za statistiku kako bi i tamo evidentirali 'u likvidaciji'. Svakako se ne smije zaboraviti obavijestiti referenta u nadležnoj poreznoj upravi te poslovnu banku. Vjerovnici se mogu javiti u roku od 6 mjeseci od službene objave. U slučaju j.d.o.o.-a vjerovnici moraju prijaviti svoje tražbine u roku od dva mjeseca. Da bi se poduzeće moglo likvidirati sve obveze moraju biti podmirene. Sva preostala imovina može se podijeliti članovima društva tek po proteku godine dana od objave poziva vjerovnicima, dok se poslovne knjige predaju u prostorije Hrvatske gospodarske komore.

S računovodstvenog aspekta prvo je potrebno provesti popis imovine i obveza. Zatim se priprema početno likvidacijsko izvješće za razdoblje od početka poslovne godine do dana pokretanja likvidacije. Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka te odluka o utvrđivanju GFI-a se ne predaju. Dostavljanjem rješenja o likvidaciji u HGK, poduzeće se oslobađa plaćanja članarine komori. S obzirom na to da cijelo likvidacijsko razdoblje u pravilu traje duže od godine dana treba se dostaviti i GFI za statističke potrebe za kalendarsku godinu. Po okončanju likvidacije predaju se financijska izvješća za razdoblje od dana pokretanja likvidacije do datuma završetka postupka.

Prestanak po skraćenom postupku

Postupak traje otprilike 2 mjeseca od trenutka kada se članovi počnu raspitivati o tome pa do rješenja, a započinje kada su svi članovi suglasni te donesu odluku o prestanku. Svi članovi (u praksi je najčešće samo jedan član) moraju doći u bilježnički ured te uz odluku potpisati i posebnu izjavu. Izjava sadržava informacije da poduzeće nema nepodmirenih obveza prema radnicima, niti spornih i nespornih obveza prema drugim vjerovnicima. Taj se dokument solemnizira čime svi članovi jamče da će u iduće dvije godine podmiriti sva naknadno utvrđena dugovanja ako se javi neki vjerovnik. Kao dio dokumentacije nužno je imati potvrdu o nepostojanju duga prema poreznoj upravi. Potvrda se može pribaviti putem aplikacije ePorezna ili osobnim odlaskom u poreznu upravu. Na internetskim stranicama sudskog registra se elektronskim putem objavljuje odluka o prestanku društva. Sva preostala imovina se dijeli članovima proporcionalno temeljem njihovog poslovnog udjela. Ako su ispunjene sve pretpostavke sud će donijeti rješenje o prestanku po skraćenom postupku bez likvidacije. Kao i kod redovnog likvidacijskog postupka sve poslovne knjige se predaju u prostorije Hrvatske gospodarske komore.

S računovodstvenog aspekta treba provesti popis imovine i obveza i svakako riješiti sva potraživanja od porezne uprave. Kako je postupak u primjeni tek nešto više od 6 mjeseci, tako se u praksi javljaju situacije koje nisu definirane. Primjerice iako predaja financijskih izvješća nije propisana, najavljena porezna reforma uključila je i obvezu predaje te dokumentacije, a koja će se retrogradno odnositi na sva poduzeća koja su u ovakvom postupku prestala postojati tijekom 2019. godine. Iskustvo pokazuje da neki suci traže financijska izvješća. Prema tome dobro je pripremiti i predati standardnu dokumentaciju u poreznu upravu za razdoblje od početka poslovne godine do dana donošenja odluke. FINA trenutno nema predviđenu formu obrasca u ovoj situaciji pa se predaje GFI za statističke potrebe za cijelu poslovnu godinu, te se nakon predaje traži ručna korekcija od kontrolora s ispravnim razdobljem.

Trošak

Prilikom planiranja sredstava za proces potrebno je uzeti u obzir trošak bilježnika, sudske pristojbe, računovodstvo, nagradu likvidatoru, pohrana poslovnih knjiga pri HGK i eventualno odvjetnika ako ga angažirate u procesu.

Trošak računovodstva varira jer su prakse različite primjerice naplaćuje se redovno dogovorena mjesečna računovodstvena usluga ili naplaćuje se jednokratno unaprijed za cijelo razdoblje ili naplaćuje se jednokratno za cijelo razdoblje nakon što je gotova likvidacija i slično. Nagrada likvidatoru je opcionalna, te se vjerojatno javlja u slučaju kada sud mora imenovati likvidatora. Pohrana poslovnih knjiga pri HGK je nova odredba i još uvijek se čeka Pravilnik vezan za naknadu, a poznato je da se objava pravilnika zna čekati. Do sada se pohranjivalo pri Trgovačkom sudu i bilo je besplatno. Odvjetničke usluge uobičajeno koriste velika društva i grupacije, dok se 'mikro i mali' raspituju kod računovodstvenih kuća i bilježnika, te dobar dio odrade sami. U nastavku se vidi specifikacija troškova prema vrsti postupka.

Vrsta troška

Redovni likvidacijski postupak

Skraćeni postupak

računovodstvo

5.000,00 – 25.000,00 kuna

1.000,00 – 3.000,00 kuna

nagrada likvidatoru

12.000,00 – 120.000,00 kuna

-

bilježnik

1.000,00 – 2.000,00 kuna

1.000,00 kuna

sudske pristojbe

430,00 kuna

430,00 kuna

 

Zaključak

Ideja prestanka po skraćenom postupku je svakako doprinijela uštedi vremena i novca. Ostaje samo pitanje koliko će iznositi naknada za pohranu poslovnih knjiga s obzirom na to da pravilnik nije donesen a rok je do siječnja 2020. godine.