29. kolovoz 2019.

Wiener osiguranje VIG u Hrvatskoj, kao i matična kuća nastavljaju rast u prvoj polovici 2019. godine

Prema kumulativnim podacima za prvu polovicu 2019. godine Wiener osiguranje VIG bilježi ukupnu premiju od 493,7 milijuna kuna na hrvatskom tržištu, što predstavlja rast od 1% u odnosu na isto razdoblje prošle godine te drži stabilnu 4. poziciju s udjelom od 8,7% na hrvatskom tržištu.

Dobit prije oporezivanja iznosi 35,1 milijuna kuna, što je 20% iznad prošlogodišnjeg rezultata u istom periodu. Neto kombinirana kvota Društva za razdoblje 1-6. 2019. iznosila je 94%, što je u odnosu na isto razdoblje prošle godinu smanjenje za 5,3 p.p.

Wiener osiguranje nastavlja snažno rasti u neživotnim osiguranjima. U odnosu na isto razdoblje prošle godine Društvo bilježi značajan rast od 6,2% na hrvatskom tržištu. Prema većim vrstama osiguranja najveći porast pokazuju zdravstvena osiguranja (+40%), pomorska osiguranja (+29%) te osiguranje od odgovornosti (+23%).

Kao jedno od vodećih osiguratelja na hrvatskom tržištu Wiener osiguranje VIG prepoznalo je važnost svog pozitivnog utjecaja na društvo, okoliš i gospodarstvo, a što je na razini Grupe (VIG) prepoznato i nagrađeno zlatnom Günter Geyer nagradom za društvenu osviještenost. Wiener osiguranje u drugoj polovici 2019. nastavit će provoditi projekt (O)siguran online s ciljem prevencije online nasilja među djecom.

Grupa poduzima prave korake za postizanje zadanih ciljeva u prvoj polovici 2019.

VIG Grupa ostvarila je 5,4 milijarde eura premije, što predstavlja rast od gotovo 6% u odnosu na prethodnu godinu. Rast je zabilježen u svim segmentima, uključujući jednokratnu premiju životnih osiguranja, koja je godinama bilježila pad. Najveći pokretač rasta je segment neživotnih osiguranja, odnosno osiguranja motornih vozila i zdravstveno osiguranje.

Konsolidirana dobit VIG Grupe prije oporezivanja u odnosu na prethodnu godinu porasla je za 10,5% na oko 257 milijuna eura. Kombinirana kvota Grupe iznosila je 96,4% te je gotovo na razini prošle godine. Na kraju prve polovice 2019. godine omjer solventnosti VIG Grupe dosegao je izvrsnih 238%, a Međunarodna agencija za ocjenjivanje stabilnosti Standard & Poor‘s ponovno je potvrdila VIG-u ocjenu A+ stabilan.

Polugodišnji rezultati Vienna Insurance Group (VIG) za 2019. godinu potvrđuju nastavak rasta ključnih pokazatelja poslovanja.

- Dva ključna pokazatelja poslovanja, rast premije te dobit prije i nakon oporezivanja, pokazuju značajan rast zbog kojeg možemo izvijestiti o vrlo pozitivnim polugodišnjim rezultatima. Zadržat ćemo naš fokus na optimizaciji poslovnog modela u smislu šteta i troškova kako bismo dostigli ciljanu kombiniranu kvotu od 95% u 2020. godini. Uvjereni smo da će ciljevi za 2019. biti ostvareni - izjavila je Elisabeth Stadler, predsjednica Uprave Vienna Insurance Group.