Korona i biznis
27. svibanj 2015.

Čelnici najvećih tvrtki u Hrvatskoj otkrivaju koji je put do poslovnog uspjeha

Čelnici najvećih tvrtki misle da su konkurentnost, investicije u inovacije, nova tržišta, novi procesi upravljanja, nove tehnologije te edukacija zaposlenika i pozorno praćenje konkurenata na svjetskom tržištu put do poslovnog uspjeha

Anketa među čelnicima 1000 najvećih hrvatskih kompanija o tome kako osvježavaju poslovne procese u doba kad su na globalnom, a i lokalnom tržištu počeli puhati malo topliji vjetrovi mogla bi poslužiti kao nadahnuće u poslovanju.

Predstavljamo neke od njih...

Davor Tomašković, predsjednik Uprave Hrvatskog Telekoma:

Unutarnja transformacija ubrzala je poslovne procese

Hrvatski Telekom već u 2014. proveo je unutarnju transformaciju koja je rezultirala ubrzavanjem poslovnih procesa i znatnim podizanjem ukupne efikasnosti organizacije. Upravljačka je struktura pojednostavnjena pa sad imamo oko 100 menadžera manje, što skraćuje linije komunikacije i ubrzava donošenje odluka. Izdvajanjem dijela neosnovnih usluga u novu kompaniju kći Ericssona dodatno smo povećali efikasnost. Drugi ključni element prilagodbe stalne su inovacije. Tržište se mijenja brže nego ikad, zbog čega moramo svakodnevno raditi na novim uslugama i proizvodima. Kao lider na hrvatskom tržištu, HT diktira trendove pa smo proteklih mjeseci povećali brzinu u našoj 4G mobilnoj mreži na 150 Mbps, što je najveća brzina na hrvatskom tržištu. Prije nekoliko dana uveli smo i nove mobilne tarife prilagođene individualnim potrebama naših korisnika, a tijekom prošle je godine HT osvjedočio svoju snagu i lidersku poziciju lansiravši čak tri tzv. Big Data usluge: TV Beat, Heat Maps i Kupon2Go. Stalna transformacija temelj je našeg poslovanja, a u fokusu su nam aktivnosti na podizanju kvalitete korisničkog iskustva. U ovoj godini planiramo ukupna ulaganja od 1,35 milijardi kuna. Glavninu ulaganja usmjerit ćemo na širenje infrastrukture koja omogućuje nove i brže usluge za korisnike. Vjerujemo da bi pozitivne promjene bile još brže kad bi se regulatorni i porezni okvir prilagodio investicijama jer snažniji se rast može temeljiti samo na investicijama privatnog sektora.

Dubravko Artuković, predsjednik Uprave Francka:

Vodimo projekte prema najboljoj svjetskoj praksi

Unaprjeđenje poslovanja putem redizajna poslovnih procesa detektirali smo kao jedino raspoloživo sredstvo za znatno povećanje efikasnosti. Upravo smo uspjesima na tom području uspjeli kompenzirati negativan utjecaj promjena na tržištu. Postignuti rezultati utoliko su veći uzmemo li u obzir činjenicu da smo razmjerno kasno pokrenuli taj proces. Svjesni činjenice početnog hendikepa, osobiti naglasak stavili smo na temeljitu pripremu i profesionalno vođenje projekata prema najboljoj svjetskoj praksi. Takav pristup pokazao se ispravnim i nužnim, ali za ostvareni uspjeh presudnim se pokazao angažman svih zaposlenika uključenih u projekte. Taj uspjeh pozitivno je utjecao na naše ambicije za daljnjim unaprjeđenjem poslovnih procesa. Ono će ubuduće više ovisiti o kontinuiranim aktivnostima uklopljenima u svakodnevne zadatke, a manje o ad-hoc projektima usmjerenima na reinženjering poslovnih procesa. Većih pozitivnih promjena zasad ne uočavamo, ali neovisno o njima radit ćemo na realizaciji svoje poslovne strategije. Ona, uz naprijed navedene pozitivne pomake u podizanju interne efikasnosti, podrazumijeva nastavak i produbljivanje suradnje s kompanijama sličnog profila iz EU. Nadamo se da će nam idućih godina promjene u okružju ići naruku, poput procesa uvođenja veće pravne sigurnosti i smanjenja porezne presije. To bi nam bilo od velike pomoći da, uz napore koje sami ulažemo, postignemo veću konkurentsku sposobnost i ostvarimo još bolje rezultate.

Goran Šaravanja, direktor Sektora strateškog razvoja Ine:

Fokus je na izračunu isplativosti i održivosti velikih investicija

U Ini nacionalne, regionalne te globalne ekonomske promjene i industrijske trendove sustavno prate analitički timovi poslovnih jedinica poput Sektora strateškog razvoja, a sve radi predviđanja budućih izazova i pronalaženja pravovremenog odgovora na njih. Takav sistematični pristup posebno je važan u situacijama i razdobljima kao što je sadašnje, kada su cijene naših glavnih proizvoda, odnosno sirove nafte, drastično snižene. Uz praćenje i analizu trendova, ključan je dio komunikacija analitičara i temeljnih djelatnosti kompanije, odnosno biznisa, jer upravo oni te promjene osjete prvi, kao aktivni sudionici na tržištu. U Ini postoji i poseban tim zadužen za praćenje statusa i promjena koje se tiču regulativa Europske unije, a čiji je utjecaj na poslovanje Ine iznimno važan. S obzirom na to da je Ina dio naftne industrije u kojoj su promjene vrlo često na globalnoj razini, posebna pozornost posvećuje se i dugoročnim analizama trendova i modelima predviđanja određenih scenarija. U tom smislu fokus je na izračunu isplativosti i održivosti velikih investicija, kao i na tehnološkim promjenama, kako u naftnoj industriji tako i u općenito energetici, jer one na kraju mogu bitno utjecati na potražnju i cijenu naših proizvoda.

Trpimir Renić, predsjednik Uprave tvrtke Cemex Hrvatska:

Edukacijom zaposlenika povećavamo učinkovitost

Naši poslovni procesi počivaju na načelima održivosti, koja podrazumijevaju poboljšanje stvaranja vrijednosti, upravljanje našim otiskom te uključivanje naših dionika. Ta tri stupa opisuju usmjerenost Cemexova poslovanja na pružanje inovativnih proizvoda i usluga koji osiguravaju održivo, rastuće i profitabilno gospodarstvo, uza stalni rad na smanjenju utjecaja poslovanja na zajednice u kojima poslujemo te stvaranju i održavanju dugoročnih veza s našim dionicima kako bismo uvijek bili svjesni potreba i briga društva. Naš model održivosti omogućuje nam prepoznavanje i implementaciju inicijativa nastalih u skladu s tim načelima. Jedan od boljih primjera za to je CEMGRA, projekt namijenjen vlasnicima zemljišta koji nudi projektiranje i gradnju energetski učinkovitih obiteljskih kuća. Vezano uz učinkovitost, važno nam je stalno uspoređivanje s najboljima – najboljim ljudima, projektima, kompanijama u svim segmentima našeg poslovanja pa tu učinkovitost neprestano poboljšavamo i ulaganjem u naše vodeće ljude putem dodatnog školovanja i usavršavanja, sudjelovanja na tečajevima i seminarima, ali i edukacije i razmjene znanja i iskustva unutar korporacije Cemex. Kontinuirano razmatramo mogućnosti koje nam mogu osigurati efikasniju proizvodnju uz manje troškove, što je nužno da bismo održali konkurentnost na tržištu, ali uvijek i samo uz poštovanje standarda koje nam postavlja zakonodavac kao i standarda koji sami sebi postavljamo. Promjenama na tržištu prilagođavamo se i sve raznovrsnijom ponudom novih proizvoda. Vjerujemo da će naš projekt CEMGRA, ponuda široke palete naših proizvoda cementa, betona i agregata, a osobito primjena betona kao važnog elementa održive gradnje, biti važni elementi budućeg oporavka građevinskog tržišta u Hrvatskoj te ćemo i dalje raditi na njihovu razvoju.

Perica Jukić, predsjednik Uprave HEP-a:

Ulažemo u obnovljive izvore energije

Uvjet konkurentnosti HEP-a, ali i sigurnosti opskrbe naših kupaca, nova je snaga sustava, koju osiguravamo revitalizacijom postojećih hidroelektrana, ali moramo graditi i nove zamjenske kapacitete suvremene tehnologije. Nastavljamo započete projekte TE Plomin C, kombikogeneracijsku elektranu Osijek, Hidroenergetski sustav Kosinj-Senj, ali i zamjensko kombikogeneracijsko postrojenje u EL-TO Zagreb, kogeneracijska postrojenja na šumsku biomasu u Osijeku i Sisku. Naš je dugoročni cilj ulaganje u obnovljive izvore energije, proizvodnja iz obnovljivih izvora energije strateško je područje poslovanja HEP-a. Na području obnovljivih izvora energije HEP planira i proširenje portfelja. Ubrzali smo razvoj prema modernoj i tržišno orijentiranoj tvrtki koja stvara novu vrijednost vlasniku i visoku razinu usluge svojim kupcima. Provodimo projekt transformacije radi jačanja HEP-a u kadrovskom, investicijskom i prodajnom segmentu. Na hrvatskom tržištu električne energije HEP Opskrba čvrsto drži poziciju neupitnog lidera, a od 2013. HEP je u Sloveniji osvojio pet posto tržišta električne energije. HEP posluje i na europskim tržištima od Njemačke do Kosova. Prisutni smo na brokerskim platformama i energetskim burzama kao što su EEX i EPEX, mađarskoj burzi električne energije HUPX i slovenskoj BSP SouthPool. Istovremeno pozorno analiziramo i mogućnost širenja poslovanja i na druga regionalna tržišta; samostalno, putem postojećih inozemnih društava ili osnivanjem novih društava, sklapanjem strateških partnerstava ili akvizicijama. Područja u kojima postoji mogućnost nastupa na susjednim tržištima su investicije u proizvodne objekte, ponajprije obnovljive izvore energije, trgovina i opskrba električnom energijom i plinom te projekti energetske učinkovitosti. Kao energetska kompanija trenutačno smo fokusirani na prilagođavanje svojeg poslovanja promjenama koje nosi tržište i konkurencija, postavljeni ciljevi Europske unije vezani uz energetsku učinkovitost, zaštitu okoliša, obnovljive izvore energije, kao i na jačanje svoje pozicije ulaskom na susjedna tržišta.

Michael Georg Müller, predsjednik Uprave RBA

Važna je sigurnost komunikacije s klijentima

Održivost poslovanja kreditne institucije na visoko reguliranom i konkurentnom tržištu ovisi o uspješnosti prilagodbe trendovima koji mijenjaju globalna, a posredno i lokalna financijska tržišta. Osnovni su trendovi koji utječu na promjene tržišta povećanje složenosti regulacije, napredak komunikacijske tehnologije i rastući zahtjevi klijenata. Prilagodba na te trendove provodi se putem stalnih unaprjeđenja radi povećanja učinkovitosti poslovnih procesa i procesa upravljanja rizicima. Za održanje konkurentnosti ponude nužno je stalno unaprjeđivati poslovne procese uvođenjem naprednijih tehnoloških rješenja uz očuvanje sigurnosti komunikacije, što u okružju stalnih promjena postaje osnovno mjerilo uspješnosti unaprjeđenja poslovnih procesa. Razvojne aktivnosti provode se u područjima koja su ključna za stabilnost, poslovni rast i podizanje razine kvalitete usluge. Među tim su aktivnostima i dinamičan razvoj organizacije, neprekidna analiza kvalitete naših usluga, poticanje timskoga rada i motiviranje djelatnika.

Boris Žgomba, predsjednik Uprave Unilinea:

Neprestano osmišljavamo nove proizvode i prodajne kanale

Kako bi se prilagodila zahtjevima tržišta i omogućila kvalitetniju uslugu, kompanija kontinuirano osmišljava nove proizvode i otvara nove prodajne kanale, kojima ne uvodi samo novosti u svoje poslovanje nego i mijenja postojeću turističku ponudu Hrvatske. Na taj način stvaraju se poslovni procesi koji dugoročno postaju trendovi. Stalnim praćenjem zahtjeva putnika, njihovih interesa i potreba kreiraju se proizvodi koji im se trenutačno prilagođavaju i tako se povećava razina usluge. Riječ je o proizvodima koji su osmišljeni ciljano za razna tržišta kako bi se privuklo goste izvan glavne sezone. Ulaganjem u razvoj destinacijskog menadžmenta te povezivanjem sa zainteresiranim partnerima diljem Hrvatske kreiraju se novi i posebni sadržaji. Također, prema uzoru na svjetske trendove, kompanija modernizira poslovne procese, educira zaposlenike i ulaže u informatičku i ostalu tehnologiju, što otvara mogućnost širenja poslovanja na sva svjetska tržišta. Prateći ekonomsku situaciju na svjetskim tržištima kompanija može unaprijed predvidjeti s kojih tržišta mora skrenuti fokus, a kojima se okrenuti. Tad se radi na otvaranju novih kanala prodaje i pripremi novih proizvoda osmišljenih isključivo privlačenju putnika s tih tržišta. S druge strane, velikim ulaganjima te uspješnim poslovanjem na domaćem tržištu kompanija i raste.