05. siječanj 2016.

Srce: Neutemeljeno smo dovedeni u kontekst namještanja natječaja javne nabave

lider.media
lider.media

Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) reagirao je na tekst „Kako se namještaju natječaji u javnoj nabavi?“. Njihov zahtjev za ispravak objavljujemo u cjelosti.

U članku „Kako se namještaju natječaji u javnoj nabavi?“, objavljenom na portalu Lider.hr 3. siječnja 2016., novinarke Ksenije Puškarić, potpuno je pogrešno, neutemeljeno i neargumentirano Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) doveden u kontekst namještanja natječaja javne nabave. Konkretno, u članku se navodi kako je jedan od načina namještanja natječaja u javnoj nabavi korištenje kao jedinog uvjeta kriterija najniže cijene i u tom kontekstu spominjete kao primjer javnu nabavu usluge organizacije putovanja koji je provelo Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar.

Što se tiče zakonske regulative, najniža cijena nije uvjet nego je jedan od dva moguća kriterija za odabir ponude propisana zakonom, točnije člankom 82. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/2011, 83/2013 i 143/2013 i 13/14-OUSRH). Ne samo da je navedeni kriterij legalan nego i ostvaruje svrhu zakona, a to je, među ostalim, ekonomično trošenje sredstava za javnu nabavu (sredstva Državnog proračuna).

Ujedno napominjemo da se ovaj kriterij ne može kombinirati niti s jednim drugim kriterijem, nego je on sam za sebe jedini način odabira ponuditelja.

Nadalje, vezano uz konkretno provedeno javno nadmetanje, podsjećamo da su poziv na nadmetanje kao i Dokumentacija za nadmetanje koja sadrži opis predmeta nabave, sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/2011, 83/2013 i 143/2013 i 13/14-OUSRH) javno objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ dana 19. listopada 2015. godine kao i na web stranicama Srca www.srce.unizg.hr/nabava, te ih možete pogledati.

U pozivu na nadmetanje kao i u Dokumentaciji za nadmetanje Sveučilišni računski centar (Srce) kao Naručitelj, tražio je dostavu ponuda za uslugu organizacije putovanja.

U postupku javne nabave usluge organizacije putovanja cijenu ponude čini cijena agencijskih naknada za organizaciju putovanja što je vidljivo i iz Tehničke specifikacije i troškovnika koji su dio Dokumentacije za nadmetanje. Smatramo potpuno razumnim i opravdanim u postupku odabira agencije koja treba pružiti određenu uslugu odabrati agenciju koja ima najniže naknade za te svoje usluge, s obzirom da cijene onoga što agencija isporučuje, a to su prije svega zrakoplovne karte i smještaj u hotelima ne ovisi od same agencije nego od krajnjih davatelja tih usluga, konkretno zrakoplovnih kompanija i vlasnika hotela, te od stanja na tržištu u trenutku nabave tih usluga, a ne u trenutku provođenja natječaja. Dakle, odabiremo agenciju koja najmanje naplaćuje svoje usluge. Pri tome od svih agencija tražimo da nam osiguravaju najpovoljnije cijene zrakoplovnih karata i smještaja u trenutku organizacije putovanja, između ostalog, na način da u svakom konkretnom slučaju ponude više različitih opcija.

Kriterij odabira bila je dakle najniža cijena agencijske usluge. Podatak o kriteriju odabira u postupku javne nabave javno je dostupan, jer ga Sveučilišni računski centar, kao naručitelj, sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi, objavljuje u Pozivu za nadmetanje koji se javno objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ te u Dokumentaciji za nadmetanje koja je dostupna na web stranicama Srca www.srce.unizg.hr/nabava.

Napominjemo također da Zakon o javnoj nabavi propisuje pravo na ulaganje žalbe na sadržaj poziva na nadmetanje i sadržaj dokumentacije za nadmetanje, na postupak javnog otvaranja ponuda i samu odluku o odabiru, ali da u spomenutom provedenom postupku javne nabave nije uložena žalba. Iz toga nije teško zaključiti da ništa u dokumentaciji i postupku nije bilo sporno niti jednom od šest ponuditelja koji su se odazvali na nadmetanje, ali niti drugim potencijalnim ponuditeljima.

Dakle ne samo da u objavljenom članku nema obrazloženja zašto bi provedeni postupak bio nepravilan, nego i sve činjenice koje smo naveli jasno ukazuju da ne postoje nikakvi formalno-pravni, proceduralni ili suštinski razlozi zbog kojih bi provedeno nadmetanje bilo neispravno, odnosno na bilo koji način bilo primjerom namještanja natječaja.

Na kraju, moramo naglasiti da su svi postupci javne nabave Sveučilišnog računskog centra potpuno transparentni, da nikada, niti u jednom javnom nadmetanju niti na koji način ne dajemo prednost nekom ponuditelju, te da u potpunosti slijedimo sve odredbe Zakona o javnoj nabavi, strogo vodeći pri tome računa o što racionalnijem korištenju javnih sredstava. Stoga ovakvo neopravdano, neargumentirano i neobrazloženo stavljanje Sveučilišnog računskog centra u kontekst "namještanja natječaja" nanosi ozbiljnu štetu ugledu Srca i našem poslovanju i suradnji s poslovnim partnerima.

Molimo Vas stoga da temeljem odredbe članka 40. Zakona o medijima objavite ispravak objavljene informacije iz kojega će biti jasno vidljivo da ni u kojem dijelu postupka javne nabave Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu zapravo ne krši odredbe Zakona o javnoj nabavi, niti namješta javna nadmetanja, nego baš suprotno poštuje te odredbe u potpunosti, brinući pri tome o što racionalnoj uporabi javnih sredstava, zaključuje se u ispravku.