17. svibanj 2018.

Nova luka Zadar uvrštena na kartu Pomorskog puta svile

Zadarska županija među prvim je jedinicama regionalne samouprave koje su donijele novu razvojnu strategiju usklađenu sa Strategijom regionalnog razvoja Republike Hrvatske. Izradom nove Županijske razvojne strategije definirani su strateški ciljevi, usklađeni s razvojnim prioritetima koji su navedeni i u temeljnome strateškom dokumentu Europske unije –‘Europa 2020.‘. Vizija Zadarske županije u programskom razdoblju uključuje razvoj gospodarstva utemeljenog na znanju i inovacijama, promicanje zelenijega, konkurentnijega gospodarstva koji se zasniva na učinkovitom iskorištavanju resursa te poticanje ekonomije visoke stope zaposlenosti.

Prometni masterplan

Turizam, prerađivačka industrija, ribarstvo, marikultura i brodarstvo ključne su gospodarske grane koje potiču razvoj Zadarske županije. Razvoj je također povezan s preradom sirovina iz mora namijenjenih uglavnom tržištu Europske unije i Japana. Prerađivačka industrija ima dugu tradiciju koja proizvode i usluge plasira za potrebe automobilske, prehrambene i farmaceutske industrije Europske unije te uz prehrambenu industriju čini glavninu industrije Zadarske županije.

>>>Dobar posao u Kini: Luka Zadar postala dio Pomorskog puta svile

Zadarska županija je u partnerstvu s Gradom Zadrom započela projekt ‘Izrada prometnog masterplana funkcionalne regije sjeverna Dalmacija‘, za koji su nepovratna sredstva osigurana u sklopu operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija‘. Izrada tog plana osigurat će prihvatljivost planiranih zahvata i njihovu prikladnost da ih sufinanciraju nacionalni ili europski fondovi. Izradom spomenutoga masterplana žele se povezati zračni, pomorski, cestovni i željeznički promet u toj županiji.

Turizam, prerađivačka industrija, ribarstvo, marikultura i brodarstvo ključne su gospodarske grane koje potiču razvoj Zadarske županije.

Također je jedna od svrha izrade plana definirati postojeće, ali i buduće, potrebe regije koje utječu na prometnu potražnju kao što su razvoj poslovne infrastrukture (poslovne i turističke zone, tvornice, pogoni za preradu i obradu itd.), razvoj znanstvenih institucija (škole, fakulteti itd.), razvoj zdravstveno-rehabilitacijskih ustanova... Prometni masterplan funkcionalne regije sjeverne Dalmacije bit će temeljni strateški dokument dugoročnog razvoja prometa koji će definirati buduće intervencije u prometu i prometnu infrastrukturu na tom području te će povećati razinu pripremljenosti i mogućnost financiranja projekata iz fondova Europske unije u prometu.

>>>Samo jedna tvrtka dostavila ponudu za koncesiju u luci Gaženica

Do 2020. želi se potpuno osuvremeniti sustav odlaganja otpada i uskladiti sa standardima Europske unije. Zbog toga se u županijske strateške projekte ubraja Centar za gospodarenje otpadom u Biljanima Donjim vrijedan 388 milijuna kuna. Cjeloviti sustav gospodarenja otpadom Zadarske županije sastoji se od triju međusobno povezanih projekata koji se odnose na gradnju i upravljanje Centrom za gospodarenje otpadom Biljane Donje, gradnju i organiziranje sustava za prikupljanje i recikliranje otpada te sanaciju i zatvaranje službenih odlagališta komunalnog otpada u županiji. Tim Centrom rješava se pitanje najvećega županijskog odlagališta u Diklu i istodobno osigurava odlaganje otpada cijele Zadarske županije u skladu s najstrožim Unijinim standardima.

More nije samo resurs

Zadarska županija predvodnica je marikulture i ribarstva na Jadranu. U idućem razdoblju posebna će se pozornost posvetiti rješavanju problema nedostatka ribarske infrastrukture, i to konkretno u sklopu projekata gradnje ribarskih luka (Gaženica, Kali, Biograd) i iskrcajnih mjesta. I za jednu i za drugu vrstu aktivnosti postoje jasni izvori financiranja s pomoću fondova Europske unije, a sredstva za izradu projektnih dokumentacija već su osigurana (ugovori o sufinanciranju s mjerodavnim ministarstvima sklopljeni su u proteklih nekoliko mjeseci).

Važno je napomenuti da more nije samo razvojni resurs nego i način života, zato je Zadarska županija jako posvećena njegovoj zaštiti. Prva u Republici Hrvatskoj uvela je načelo integralnog upravljanja obalnim područjem i njegovom primjenom želi se nastaviti održivo upravljati obalom i očuvanjem mora. Prema prostornim planovima u županiji su predviđene su 74 poduzetničke zone. U ovom trenutku ulagačima se može ponuditi pet poslovnih zona koje su infrastrukturno opremljene: Novi Stankovci (Stankovci), Grabi (Poličnik), Murvica jug (Murvica) i Šopot (Benkovac) te Industrijska zona Biograd. U još dvije poslovne zone ostvareni su dobri preduvjeti za daljnji razvoj i privlačenju investitora, a to su poslovne zone Lonići u Bibinjama i Primat u Polači.

>>>Luka Zadar: Jiangxiong Hu najavljuje izlazak na burzu

Sredstva su odobrena

Zadarska županija kao ključan je alat u ostvarenja strateških projekata prepoznala i fondove EU te je među najboljima u povlačenju Unijinih sredstava na razini Republike Hrvatske. Poučena dosadašnjim iskustvom razvojnog planiranja, mnogim izrađenim analizama i studijama, svoj razvoj temeljit će na trima razvojnim stupovima koji su potpuno usklađeni s prioritetima ‘Europske strategije 2020.‘ – pametnom, održivom i uključivom rastu. Tri stupa razvoja Zadarske županije jesu gospodarska konkurentnost i inovativnost, resursna učinkovitost i visok društveni standard. Za svaki od njih postoje strateški važni projekti koji su u visokoj fazi pripremljenosti ili se već provode. U segmentu razvoja gospodarske konkurentnosti i inovativnosti u Županiji su svjesni da je ulaganje u istraživanje i razvoj jedan od ciljeva Europske unije pa su aktivnosti usmjerili prema kvalitetnom restrukturiranju gospodarstva i poticanju inovativnosti poslovnog sektora te njegovu povezivanju sa znanstvenoistraživačkim institucijama.

>>>Samo jedna tvrtka dostavila ponudu za koncesiju u luci Gaženica

Zadarska županija to je prepoznala i kao svoj prioritet pa je u posljednjih nekoliko godina intenzivno radila na pripremi projekta centara kompetencija, tj. specijaliziranih inkubatora koji uz pomoć Europske unije trebaju omogućiti dodatnu specijalizaciju i snažnije povezivanje gospodarstva sa znanstvenim sektorom i inovacijama. Već su odobrena sredstva i potpisani ugovori za dva takva centra – Centra novih tehnologija u Gospodarskoj zoni Murvica jug (projekt vrijedan 38 milijuna kuna) i Centra za kreativnu industriju u Zadru (projekt vrijedan 24 milijuna kuna). Za oba projekta dobili su po 20 milijuna kuna nepovratnih sredstava. Očekuje se i europski novac za projekt Plavo-zelenog centra za preradu ribe i voća koji će se realizirati u Poslovnoj zoni Lonići u Bibinjama.

Krajnji je cilj potaknuti razvoj inovacija, edukacije, digitalnog društva te zapošljavanje i povećati konkurentnost, dakle stvoriti uvjete za bolje investicijsko okružje. Većina otoka u Zadarsko županiji ima obnovljene ili sagrađene nove luke čije je potpuno stavljanje u funkciju iznimno važno za gospodarstvo cijele županije. Pri tome se ističe državna luka Gaženica. Zgrada putničkog terminala trebala bi ove godine potpuno profunkcionirati, nakon čega se očekuju višestruki pozitivni učinci za cijelu županiju kao što su povećanje turističkog prometa i noćenja, nova izravna i neizravna zapošljavanja, razvoj servisnih djelatnosti, opskrbnih lanaca i tako dalje.

Planirana nadogradnja

Putnički promet samo je jedna faza Gaženice. Druga je faza stavljanje u punu funkciju teretne luke i ro-ro terminala. Usporedno s tim sagradit će se ribarska luka u Gaženici. Ostvarenjem svega navedenoga Zadar postaje nezaobilaznim tranzitnim središtem putničkog i teretnog prometa tog dijela Europe. Kruzeri su, primjerice, samo segment koji će pridonijeti razvoju turizma i cjelokupnoga gospodarstva, pogotovo kad Gaženica uskoro postane polazna luka. Na ovogodišnjem izdanju najvećega gospodarskog foruma azijskog kontinenta ‘Boao for Asia‘ Nova luka Zadar i službeno je uvrštena na kartu Pomorskog puta svile.

>>>Lufthansom dva puta tjedno od Zadra do Frankfurta

Zračna luka Zadar povezana je s mnogim privlačnim europskim odredištima i iz godine u godinu bilježi znatan porast broja putnika. Za dodatan iskorak planirana je nadogradnja zgrade putničkog terminala i produženje uzletno-sletne staze za sedamsto metara kako bi u Zemunik mogli slijetati najveći putnički zrakoplovi. Za letove prema Zadru zainteresirani su i Kinezi, a nedavno je izaslanstvo Zadarske županije i Zračne luke Zadar s Upravom Hainan Airlinesa, jedne od najvećih zrakoplovnih kompanija u Aziji, razgovaralo o mogućnostima suradnje. Riječ je o jedinoj kineskoj zrakoplovnoj kompaniji s pet zvjezdica (prema Skytraxu) koja je na četvrtome mjestu prema broju putnika u Aziji i četvrta prema broju zrakoplova u Narodnoj Republici Kini.

Tekst je napisan uz potporu Zadarske županije.