03. rujan 2021.

Novi predsjednik Uprave Zagrebačke banke preuzeo dužnost od Romea Coline

Ivan Vlaho

   

Ivanu Vlahi u srijedu je počeo mandat na poziciji predsjednika Uprave ZAGREBAČKE BANKE umjesto Romea Coline, koji je otišao u mirovinu. Odluku je No donio u travnju, kad je imenovao i Jasnu Mandac za novu članicu Uprave. I njoj je mandat počeo 1. rujna.

Vlaho, koji je diplomirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, karijeru je započeo 2000. kao analitičar rizika u Zagrebačkoj banci u Mostaru, a tijekom gotovo 21 godine rada u UniCreditu obnašao je nekoliko funkcija i radio u nekoliko članica UniCredit Grupe.

Od 2010. do 2013. bio je predsjednik Uprave UniCredit Bank Banja Luka, od 2013. do 2016. predsjednik Uprave UniCredit Bank Mostar, a 2016. direktor Maloprodaje UniCredita za Srednju i istočnu Europu. U 2019. Vlaho je imenovan zamjenikom predsjednika Uprave UniCredit Bank u Mađarskoj.

Jasna Mandac  zamijenila je dosadašnjeg člana Uprave Lorenza Ramajolu, koji je već preuzeo novu upravljačku poziciju unutar UniCredit Grupe. Mandac, koja je diplomirala na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagreba, u Zagrebačkoj banci radi od 1997. godine. U 2005. postala je direktoricom Financija, dvije godine kasnije, 2007. godine imenovana je direktoricom Strategije, planiranja, proračuna i kontrolinga, a od rujna 2007. do 2015. preuzela je ulogu direktorice Upravljanja aktivom i pasivom. Od 2015. do 2017. bila je direktorica Tržišnih, likvidnosnih i operativnih rizika, integracije rizika i interne validacije, a od rujna 2017. članica Uprave zadužena za  financije u UniCredit Bulbank, najvećoj banci u Bugarskoj.