10. ožujak 2020.

Marija Zuber: Fiskalizacija - Za isti promet neki će poduzetnici izdavati dva ili više računa

Fiskalizacija računa   

Od 1. travnja 2020. uvodi se obveza fiskaliziranja tzv. prethodnih dokumenata. Za poduzetnike koji izdaju prethodne dokumente to će značiti obvezu fiskaliziranja najmanje dviju isprava za isti promet: najprije prethodnog dokumenta ili više njih, a zatim računa na temelju kojega se obavlja naplata

Obveznici fiskalizacije gotovinskih računa su svi poduzetnici obveznici poreza na dobit i poreza na dohodak od samostalne djelatnosti koji isporuke dobara i usluga naplaćuju u gotovu novcu, pri čemu se za svrhe primjene toga propisa gotovinskim plaćanjem smatra i plaćanje kreditnim karticama. Većina obveznika fiskalizacije ujedno su i obveznici poreza na dodanu vrijednost, ali ne nužno, obveznici fiskalizacije su i poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a.

Fiskalizacija je uvedena 2013. i od tada se u nekoliko navrata proširivao krug obveznika, isporuka i izdanih dokumenata koji podliježu obvezi fiskalizacije. Prva veća promjena dogodila se sredinom 2017., kad je paušalnim obveznicima poreza na dohodak od samostalne djelatnosti ukinuta mogućnost izdavanja računa iz uvezane knjige izlaznih računa i propisana obveza fiskaliziranja gotovinskih računa, jednako kao ostalim poreznim obveznicima. Ta je novina bila povezana s omogućavanjem trgovcima i ugostiteljima da porez na dohodak plaćaju u paušalnom iznosu, pa ih je radi učinkovite kontrole prometa trebalo izjednačiti s ostalim poreznim obveznicima.

Što su 'prethodni dokumenti'

Novina je uvedena i 2019., a odnosila se na obvezu navođenja posebne napomene na dokumentu koji poduzetnik izdaje kupcu prije računa. Ako iz bilo kojega poslovnog razloga obveznik fiskalizacije prije izdavanja računa izdaje dokument na kojemu navodi podatke o plaćanju, na njemu mora vidljivo pisati 'Ovo nije fiskalizirani račun'. Tako je porezna vlast željela onemogućiti praksu nekih poduzetnika koji nakon izdavanja dokumenta s podacima o naručenim dobrima i uslugama nikada ne izdaju fiskalizirani račun, iako onaj prvotni dokument nije služio za plaćanje. Obvezujuća napomena na prethodnom dokumentu trebala je kupcu poslužiti kao orijentacija da, ako se poduzetnik ogluši na obvezu izdavanja fiskaliziranog računa, zatraži fiskalizirani račun.

No čini se da propisana napomena nije dovoljna, pa zakonodavac od 1. travnja 2020. uvodi obvezu fiskaliziranja i tih prethodnih dokumenata. Za poduzetnike koji izdaju prethodne dokumente to će značiti obvezu fiskaliziranja najmanje dviju isprava za isti promet: najprije prethodnog dokumenta ili više njih, a zatim računa na temelju kojega se obavlja naplata.

Što se na kraju fiskalizira

Prethodni dokumenti u pravilu se izdaju u djelatnosti ugostiteljstva, ali ima primjera izdavanja i u drugim djelatnostima. Na primjer, gosti u restoranu sukcesivno naručuju sljedove jela i pića i konobar im za svaku narudžbu ispostavi prethodni dokument koji služi kao evidencija obavljenih isporuka, a tek na kraju slijedi račun za ukupnu isporuku.

Od 1. travnja 2020. trebat će fiskalizirati i svaki prethodno izdani dokument i konačni račun. Prema obrazloženju Ministarstva financija, ta je mjera bila nužna radi učinkovitije kontrole izdavanja računa i evidentiranja prometa poduzetnika. Prema navodima Ministarstva financija, nema mjesta bojazni da će ova nova obveza usporiti proces pružanja usluga u djelatnostima u kojima se izdaju prethodni dokumenti i izazvati teškoće u radu servera Porezne uprave preko kojega se evidentiraju fiskalizirane isprave. Također, prema tumačenju Porezne uprave neće se fiskalizirati prethodno izdani dokument ako nije izvjesno da će uslijediti isporuka dobra ili usluge (npr. u turizmu, u internetskoj trgovini i dr.), a ako se isporuka dogodi, fiskalizirat će se izdani račun.

Što ide početkom 2021.

Od 1. siječnja 2021. obveza fiskalizacije se dalje proširuje na prodaju putem samoposlužnih uređaja. Ta je obveza već propisana zakonom, samo s odgodom primjene počevši od 1. siječnja 2021. godine. Iz samoposlužnih se uređaja i nadalje neće morati izdavati računi, ali se mora osigurati internetska veza i fiskalizirati svaku prodaju u trenutku prodaje.

Postupak fiskalizacije obavljat će se dostavom podataka o prodaji, čak i ako se iz samoposlužnih uređaja ne ispostavljaju računi. Poduzetnik koji prodaje dobra i/ili usluge putem samoposlužnih uređaja dužan je Ministarstvu financija dostaviti podatke o svakom uređaju u kojem će ostvarivati gotovinski promet. Za svaki takav uređaj morat će omogućiti korištenje programske podrške za elektroničko potpisivanje poruka o prodaji i internetsku vezu za elektroničku razmjenu podataka s Poreznom upravom. Na svakom samoposlužnom uređaju trebat će od 1. siječnja 2021. istaknuti obavijest o fiskalizaciji prodaje, u obliku naljepnice čiji izgled i sadržaj propisuje Ministarstvo financija.

Od 1. siječnja 2021. još jedna novina. Svi će obveznici fiskalizacije na ispravama koje fiskaliziraju morati navoditi QR kod. QR kod će sadržavati zapis određenog seta podataka i zbog lakoće skeniranja trebao bi poslužiti jednostavnijoj kontroli fiskalizacije izdanih računa.