20. travanj 2020.

Želite i dalje primati potpru HZZ-a za zaposlenike ili se prijaviti? Od sada prijave ISKLJUČIVO kroz novu aplikaciju

Otvorena je HZZ Aplikacija za primanje novih zahtjeva (ili dopune zahtjeva) za travanj i svibanj za Potpore za očuvanje radnih mjesta Covid-19. Korisnici potpore za ožujak ne moraju podnositi nove zahtjeve. Predaje se jedan zahtjev kojim se odobrava pravo na isplatu potpore u najduljem trajanju od tri mjeseca.

Od ovog tjedna kroz aplikaciju će biti moguće dostaviti dokaze o isplati plaća za ožujak, kao uvjet za nastavak primanja potpore.

Nadogradnja aplikacije omogućit će:

  • predaju JOPPD broja i popisa radnika koji su za ožujak dobili potporu
  • pregled do sada predanih zahtjeva
  • dopunu zahtjeva sa zaposlenicima koje ste vratili na posao
  • dopunu zahtjeva podacima za ožujak, travanj i svibanj
--- 

Važno je istaknuti kako podnošenje zahtjeva i dopuna zahtjeva za potporu za očuvanje radnih mjesta više neće biti moguće putem e-pošte ili fizičke pošte već samo putem on-line aplikacije. 

U aplikaciju se i poduzetnici i dlaje mogu registrirati te ih pozivamo da ukoliko to nisu učinili, da to i učinie kako bi HZZ na adresu e-pošte mogao poslati obavijest o ponovnoj aktivaciji aplikacije za podnošenje zahtjeva i dopuna zahtjeva.

Online predaja zahtjeva OVDJE.