17. veljača 2017.

Školstvo Karlovačke županije korištenjem drvne biomase u tri godine uštedjelo 7,5 milijuna kuna

S dosad uloženih 3,7 milijuna kuna u preorijentaciju kotlovnica u školama i javnim ustanovama s lož ulja na biomasu, školstvo u Karlovačkoj županiji u razdoblju od 2013. do 2016. godine uštedjelo je 7,5 milijuna kuna na energentima, a udio lož ulja pao je s 52 na 35 posto u ukupnoj masi energenata, kazao je na današnjoj prezentaciji Željko Šančić, pročelnik upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu, sport i informiranje Karlovačke županije.

Julije Domac, direktor Regionalne  energetske agencije sjeverozapadne Hrvatske REGEA u vlasništvu Karlovačke, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije, te Grada Zagreba je dodao da za sljedeći projekt, rekonstrukciju kotlovnice na lož ulje i njen prelazak na biomasu sječku u Srednjoj školi Duga Resa osigurano1,6 milijuna kuna, od čega će 85 posto biti financirano bespovratnim sredstvima iz programa Interreg IPA CBC Hrvatska-BiH- Crna Gora pod nazivom "Renew Heat".

U njemu će nositelj biti REGEA, partneri će joj biti Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona u Bihaću i Općina Cazin. Posebnost ovog pohvaljenog projekta je i u tome što je njime obuhvaćena i ciljana obuka dionika čitavog lanca, od opskrbe drvnom biomasom i projektnih partnera na temu održivosti i kvalitete drvne biomase do inovativnih poslovnih modela koji podrazumijevaju sabirno logističke centre i ugovaranje prodaje topline na duža razdoblja. Zbog takvog kompleksnog pristupa, ovaj će projekt s njegovim nositeljima biti podržan i kao promotivni model za uvođenje kulture korištenja biomase na području BiH, Kosova i Makedonije.

Ušteda od 45 tisuća kuna

Prema podacima iz dugoreške osnovne škole "Vladimir Nazor" u kojoj je u jesen 2016. godine uljni kotao zamijenjen onim na sječku, u razdoblju od rujna do kraja 2015. godine za lož ulje škola je potrošila 63 tisuća kuna, dok je od rujna do kraja 2016. godine za nabavku sječke uloženo samo 18 tisuća kuna.

Takav primjer ugovaranja isporuke s garantiranom cijenom toplinske energije na deset godina ostvaren je u sklopu "Zelene energije" u Osnovnoj školi "Slunj", gdje je privatni investitor, tvrtka Forest školi ponudila 41 posto nižu cijenu toplinske energije u odnosu na prosječnu cijenu toplinske energije iz lož ulja iz razdoblja 2011-2014. godina, a za OŠ "Slava Raškaj" u Ozlju istim je kriterijem ugovorena 24 posto niža cijena topline. Istekom ugovorenog razdoblja, izgrađene kotlovnice na biomasu prelaze u vlasništvo Karlovačke županije.

Na zahvate podizanja energetske učinkovitosti odlučeno je i u Općoj bolnici Ogulin gdje se još otvorenim natječajem traži partner-nositelj projekta u kojem bi se prema njemu investicija po ESCO modelu otplaćivala iz uštede ostvarene tom investicijom kroz 10 do 15 godina. U privatnom sektoru raznim je promotivnim aktivnostima od 2009. godine do danas, kazao je župan Ivan Vučić, instalirano 170 peći na pelete ukupne snage 4 MW.