03. srpanj 2020.

Profesor Peppard: Samo 23 posto kompanija postiglo je punu digitalnu transformaciju

4. INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA 2020, Joe Peppard, Vedran Antoljak    foto Dražen Lapić

Iz Bruxellesa se video vezom sudionicima Liderove konferencije 4. industrija revolucija, koja se upravo održava u Westinu, obratio Roberto Viola, direktor Opće uprave za komunikacijske mreže koji je ukratko izložio mjere poduzete u borbi protiv Covida-19. Točnije, izložio je ulogu koju su moderne tehnologije igrale u toj borbi, poput robota, superraučunala i telekomunikacija. Rekao je da mnogo toga možda nije bilo jasno na početku epidemije, ali je zato bilo jasno koliko će digitalizacija biti važna tijekom epidemije.

Tako je u bolnicama korištena umjetna inteligencija za analizu bolničkih slika, roboti za uzimanje testova i čišćenje bolnica, s tim da je i u ovom slučaju, kao i inače, problem bio uklopiti robote u normalno funkcioniranje bolnica. Pored toga, korištena su superračunala za analizu virusa i traženje efikasnih tretmana. Sva su ta računala, napomenuo je, povezana i rade na borbi protiv epidemije. Spomenuo je, očekivano, i mobilne aplikacije za praćenje kontakata koje su, doduše, naišle na niz problema u primjeni zbog pitanja o zaštiti privatnosti, iako je Komisija u međuvremenu izradila okvir za njihovu primjenu na razini Europske unije. Fond namijenjen oporavku Europe od epidemije težak 750 milijardi eura naglasak stavlja na digitalno i zeleno, rekao je na kraju, i svaki sektor, ne samo zdravstveni, može imati koristi od automatizacije i digitalizacije.  

Nakon Viole na red je došao glavni govornik konferencije profesor Joe Peppard s američkog MIT-a koji je sudionicima pojasnio četiri načina na koja organizacije obično dolaze do najviše faze digitalne spremnosti za budućnost. Kako je rekao, istraživanja su pokazala da tvrtke obično traže digitalnu transformaciju u dva osnovna područja, bolje korisničko iskustvo i veća operativna efikasnost, a cilj je po obje ove osi doći do optimalne digitalne transformacije poslovanja. Prvi način je poboljšati operativnu efikasnost, potom i korisničko iskustvo (dobar primjer je banka BBVA), drugi način podrazumijeva poboljšanje korisničkog iskustva, a onda i operativne efikasnosti, dok treći istovremeno digitalno transformira obje osi (banka DBS). Četvrti način je posebno zanimljiv jer preskače postupna poboljšanja po osima u korist stvaranja potpuno novog entiteta koji objedinjuje visoku razinu transformiranosti poslovanja i u pogledu operativne efikasnosti i u pogledu korisničkog iskustva.

Analizom oko tisuću različitih kompanija, njegov tim je zaključio da se 23 posto njih nalazi u tom najpoželjnijem četvrtom kvadrantu. Peppard je napomenuo da nije zapravo važno kako se do njega dođe, nego samo da se dođe jer se u svakom slučaju uspjeh isplati. Što se tipičnih problema na ovim putevima do potpune digitalne transformacije tiče, postoje četiri ključna izvora problema. Prvi je određivanje tko odlučuje i koja su pravila (pravi ljudi za prave stvari), drugi uvođenje novog načina rada (promjena kulture), treći uvođenje organizacijskih promjena (smanjivanje kompleksnosti) te postizanje mentalnog sklopa platforme (povezivanje organizacijskih silosa).